Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
Identification number: 1428
University e-mail: jaroslav.noskovic [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Environment and Biology (FAaFR)

Contacts
     
Lesson     
     
     Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrícia Babčanová
Hodnotenie teploty a koncentrácií anorganických foriem dusíka v rybníku Kolíňany z hľadiska života a reprodukcie rýb
April 2015Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Bocková
Komplexné vyhodnotenie stavu odpadového hospodárstva v meste Snina
April 2012
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriana Cetenyiová
Hodnotenie pH, obsahu rozpusteného kyslíka, BSK5 a fosforečnanov v rybníku Kolíňany z hľadiska života a reprodukcie rýb
April 2016
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Terézia Čeryová, PhD.
Vlyv rôznych ekosystémov na koncentráciu bázických kationov vo vodnom toku Čaradický potok
May 2012Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Terézia Čeryová, PhD.
Vplyv prírodných a antropogénnych zdrojov znečistenia na kvalitu vody v Národnej prírodnej rezervácii Čičovské mŕtve rameno
May 2015
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Dolníková
Monitorovanie a hodnotenie kvality vody v Prírodnej rezervácii Alúvium Žitavy
May 2012
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Henrieta Ibosová
Vyhodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd v mestskej čistiarni odpadových vôd v Hnúšti
April 2011Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Juríková
Hodnotenie vybraných zložiek životného prostredia v okrese Žilina
April 2011
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Kereková
Vyhodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd v meste Vráble
April 2012
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miloš Kevický
Vyhodnotenie čistiaceho procesu v čistiarni odpadových vôd v meste Prievidza
April 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miloš Kevický
Vyhodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd v meste Prievidza
April 2014
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Kohútová
Vplyv rôznych ekosystémov na koncentrácií celkového a fosforečnanového fosforu vo vodnom toku Čaradický potok
April 2011Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marta Kohútová
Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Lučenec
May 2011Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marta Kohútová
Vyhodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd v meste Poprad - Matejovce
April 2014
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Kochová
Monitorovanie a hodnotenie koncentrácií kyslíka a organických látok vo vode v Prírodnej rezervácii Alúvium Žitavy
May 2011
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Kochová
Vyhodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd v meste Trnava
April 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Kuderavá
Vyhodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd mesta Čadca
April 2011
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kupec
Vyhodnotenie čistiaceho procesu v čistiarni odpadových vôd v meste Bánovce nad Bebravou
April 2015
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Kupec
Vyhodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd v meste Bánovce nad Bebravou
May 2013
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Kútná
Monitorovanie a hodnotenie koncentrácií celkového a fosforečnanového fosforu vo vode v Prírodnej rezervácii Alúvium Žitavy
May 2011
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Kútná
Vyhodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd v meste Sereď
April 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ľubomíra Kvetanová, PhD.
Vplyv rôznych ekosystémov na kvalitu vody vo vodnom toku v povodí rieky Hron
May 2012
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Lavrenčíková
Nakladanie s komunálnym odpadom v okrese Martin so zameraním na separáciu odpadu
May 2011
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Lavrenčíková
Vyhodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd v meste Vrútky
April 2014
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Lombárová
Vyhodnotenie stavu odpadového hospodárstva v okrese Levice
April 2011
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daša Lukáčová
Vyhodnotenie stavu odpadového hospodárstva v meste Trnava
April 2016
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Malíková
Vyhodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd v meste Nové Zámky
April 2011
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Michňová
Monitorovanie a hodnotenie koncentrácie celkového a fosforečnanového fosforu vo vode v Národnej prírodnej rezervácii Číčovské mŕtve rameno
May 2012Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Adriána Miškolczyová
Vyhodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd v meste Levice
April 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Molnárová
Vyhodnotenie kvality zložiek životného prostredia (voda, ovzdušie) v okrese Šaľa
April 2013
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alexandra Molnárová
Vyhodnotenie vybraných zložiek životného prostredia v okrese Šaľa
May 2011
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Moravčíková
Monitorovanie a hodnotenie koncentrácie anorganických foriem dusíka vo vode v Národnej prírodnej rezervácii Číčovské mŕtve rameno
May 2012
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Nižňanský
Vyhodnotenie čistiaceho procesu v čistiarni odpadových vôd v meste Partizánske
April 2014
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Nižňanský
Vyhodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd v meste Partizánske
May 2012
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Janka Pavlovičová
Vyhodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd v obci Jarok
April 2015
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Janka Pavlovičová
Vyhodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd v obci Šurianky
May 2013Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Anton Perniš
Vyhodnotenie zložiek životného prostredia v Prievidzi
April 2016
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Rell
Hodnotenie stavu odpadového hospodárstva v okrese Banská Štiavnica
April 2017
Displaying the final thesis
39.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Ing. Marek Rell
Vyhodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd v meste Banská Štiavnica
April 2014
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Rell
Vyhodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd v meste Banská Štiavnica
April 2014
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Rusiňák
Vyhodnotenie realizácie Programu revitalizácie krajiny a integrovaného mamažmentu povodí SR vo vybraných obciach
April 2012
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Skovajsová
Vyhodnotenie čistiaceho procesu v čistiarni odpadových vôd v meste Hlohovec
April 2015Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Andrea Skovajsová
Vyhodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd v meste Hlohovec
May 2013Displaying the final thesis
44.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Mário Smatana
Hodnotenie vybraných zložiek životného prostredia v okrese Topoľčany
March 2014
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Spišaková
Vyhodnotenie stavu odpadového hospodárstva v okrese Sabinov so zameraním na komunálny odpad
April 2014
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tímea Szlováková, PhD.
Koncentrácie dusičnanov vo vybraných zdrojoch podzemných vôd v okrese Levice
March 2014
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Eva Šipošová
Vyhodnotenie diverzity rastlín v NPR Devínska Kobyla
May 2011
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Šipošová
Vyhodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd v meste Svätý Jur
April 2014
Displaying the final thesis
49.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Jozef Štipka
Hodnotenie vybraných zložiek životného prostredia v okrese Levice
March 2014Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Patrik Švec
Koncentrácie dusičnanov vo vybraných zdrojoch podzemných vôd v okrese Topoľčany
May 2015
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Švec
Vyhodnotenie koncentrácie dusičnanov vo vybraných zdrojoch podzemných vôd v zraniteľných oblastiach okresu Topoľčany
April 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress