Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
Identification number: 1429
University e-mail: peter.ondrisik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Environment and Biology (FAaFR)
dekanát - centrum - Faculty of Agrobiology and Food Resources
Dean - Faculty of Agrobiology and Food Resources

     Lesson
     
Publications
     
Bodies     Supervised theses
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČYearDetails
1.Fractionation and risk of bioavailability of selected heavy metals in agricultural land for sugar beet
Urminská, Jana -- Ondrišík, Peter
Frakcionácia a riziko bioprístupnosti vybraných ťažkých kovov z pôdy pre cukrovú repu = Fractionation and risk of bioavailability of selected heavy metals in agricultural land for sugar beet. In Listy cukrovarnické a řepařské. 135, 11 (2019), p. 362--366.
ADM
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2019Details
2.
Študijná príručka 2019-2020
Ondrišík, Peter -- Gažo, Ján -- Solčanská, Marta
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: študijná príručka 2019-2020. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 137 p. ISBN 978-80-552-2041-3.
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2019Details
3.
The effect of the selected remediation medium on the cadmium bioavailability in the selected ecosystem in the Southwestern locality of Slovakia
Urminská, Jana -- Tóth, Tomáš -- Benda Prokeinová, Renáta -- Ondrišík, Peter
The effect of the selected remediation medium on the cadmium bioavailability in the selected ecosystem in the Southwestern locality of Slovakia. In Ekológia. 38, 3 (2019), p. 214--224. ISSN 1335-342X.
ADN
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2019Details
4.
The usage of statistical methods for evaluation of ammonium nitrate content
Feszterová, Melánia -- Tirpáková, Anna -- Porubcová, Lýdia -- Ondrišík, Peter
The usage of statistical methods for evaluation of ammonium nitrate content.  In Aplimat 2019. Bratislava : Slovenská technická univerzita. (2019), p. 334--344. ISBN 978-80-227-4884-1.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2019
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.