Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.
Identification number: 1432
University e-mail: bezo [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of Agrobiology and Food Resources (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Babčanová
Geneticky modifikované organizmy a ich produkty v potravinovom reťazci
April 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Babčanová
Stanovenie transgénov v potravinových zdrojoch a potravinách
April 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Belčíková
Postoje obyvateľov v SR na biotech/GM rastliny s ohľadom ich možnej alergénnosti a prenosu šírenia génov odolnosti voči antibiotikám
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Beňo
Biotech/GM organizmy a názory verejnosti
April 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Hricková
Biotech/GM organizmy a potravinové zdroje
April 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Janegová
Prieskum názorov obyvateľov v SR na biotech/GM rastliny (repka olejka) a ich uplatnenie v potravinárstve
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kmečová
Identifikácia retrotranspozónu Cassandra genóme slivky domácej (Prunus domestica, L.)
April 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Kmeťová
Produkty biotech/GM organizmov a spoločenské stravovanie
April 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžbeta Kováčová
Optimalizácia koncentrácie prajmera pre PCR-IRAP s retrotranspozónom Cassandra v genóme slivky domácej (Prunus domestica, L.)
April 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Kubričan
Pohľady na biotech/GM kukuricu siatu a zisťovanie jej prítomnosti v rastlinných produktoch
April 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristýna Kunderlíková, PhD.
Prínosy a nástrahy biotech/GM organizmov v názoroch obyvateľov v SR
May 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Lancíková, PhD.
Biotech/GM produkty v potravinovom reťazci
April 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Marenčáková
Prieskum názorov obyvateľov v SR na biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstve
May 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Henrich Novotný
Názory obyvateľov v SR na biotech/GM rastliny (kukurica siata) v potravinách
May 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Penzešová
Biotech/GM kapusta repková pravá -- názory na pestovanie GMO a dôkazy ich prítomnosti v produktoch rastlinného pôvodu
April 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Pernišová
Prieskum názorov obyvateľov v Slovenskej republike na biotech/GM ľuľok zemiakový (zemiak)
April 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Slavomíra Senková, PhD.
Využitie retrotranspozónov na hodnotenie agrobiodiverzity rastlín
August 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Sluková
Prieskum názorov obyvateľov v Slovenskej republike na biotech/GM sóju fazuľovú
April 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Magdaléna Ševčíková
Štruktúra transgénov a ich dôkaz v potravinách
April 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Škarupa
Biotech/GM organizmy a potravinové zdroje živočíšneho pôvodu
April 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Vaňo
Pohľady na biotech/GM kapustu repkovú pravú a zisťovanie jej prítomnosti v rastlinných produktoch
April 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Vrtík
Biotech/GM organizmy a potravinové zdroje rastlinného pôvodu
April 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Zovčinová
Biotech/GM kukurica siata -- názory na pestovanie GMO a dôkazy ich prítomnosti v produktoch rastlinného pôvodu
April 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress