Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.
Identifikačné číslo: 1432
Univerzitný e-mail: bezo [at] is.uniag.sk
 

Kontakty
     
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Eva Babčanová
Geneticky modifikované organizmy a ich produkty v potravinovom reťazci
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Babčanová
Stanovenie transgénov v potravinových zdrojoch a potravinách
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Kristína Belčíková
Postoje obyvateľov v SR na biotech/GM rastliny s ohľadom ich možnej alergénnosti a prenosu šírenia génov odolnosti voči antibiotikám
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Beňo
Biotech/GM organizmy a názory verejnosti
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Hricková
Biotech/GM organizmy a potravinové zdroje
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Janegová
Prieskum názorov obyvateľov v SR na biotech/GM rastliny (repka olejka) a ich uplatnenie v potravinárstve
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Kmečová
Identifikácia retrotranspozónu Cassandra genóme slivky domácej (Prunus domestica, L.)
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Kmeťová
Produkty biotech/GM organizmov a spoločenské stravovanie
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Alžbeta Kováčová
Optimalizácia koncentrácie prajmera pre PCR-IRAP s retrotranspozónom Cassandra v genóme slivky domácej (Prunus domestica, L.)
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Kubričan
Pohľady na biotech/GM kukuricu siatu a zisťovanie jej prítomnosti v rastlinných produktoch
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristýna Kunderlíková, PhD.
Prínosy a nástrahy biotech/GM organizmov v názoroch obyvateľov v SR
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Lancíková, PhD.
Biotech/GM produkty v potravinovom reťazci
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Marenčáková
Prieskum názorov obyvateľov v SR na biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstve
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Henrich Novotný
Názory obyvateľov v SR na biotech/GM rastliny (kukurica siata) v potravinách
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Iveta Penzešová
Biotech/GM kapusta repková pravá -- názory na pestovanie GMO a dôkazy ich prítomnosti v produktoch rastlinného pôvodu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Pernišová
Prieskum názorov obyvateľov v Slovenskej republike na biotech/GM ľuľok zemiakový (zemiak)
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Slavomíra Senková, PhD.
Využitie retrotranspozónov na hodnotenie agrobiodiverzity rastlín
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Sluková
Prieskum názorov obyvateľov v Slovenskej republike na biotech/GM sóju fazuľovú
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Magdaléna Ševčíková
Štruktúra transgénov a ich dôkaz v potravinách
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Škarupa
Biotech/GM organizmy a potravinové zdroje živočíšneho pôvodu
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Vaňo
Pohľady na biotech/GM kapustu repkovú pravú a zisťovanie jej prítomnosti v rastlinných produktoch
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michal Vrtík
Biotech/GM organizmy a potravinové zdroje rastlinného pôvodu
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Zovčinová
Biotech/GM kukurica siata -- názory na pestovanie GMO a dôkazy ich prítomnosti v produktoch rastlinného pôvodu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná