Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.
Identifikačné číslo: 1432
Univerzitný e-mail: bezo [at] is.uniag.sk
 

Kontakty
     
     
Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
     

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
garant
03.06.2002
30.12.2005
2
 E-vzdelávanie v genetikeM. BežoKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
02.06.2003
30.12.2005
3 Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA)M. BežoOP Výskum a inováciegarant
08.06.2009
04.04.2011
4
 Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus)
OP Výskum a inovácie
garant
01.03.201031.12.2012
5
 Genetické technológie v hodnotení biologickej rozmanitosti
M. Bežo
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.09.2008
02.09.2008
6 Prínosy a nástrahy genetických technológiíM. Bežo
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
garant
04.06.2007
31.12.2009
7
 Využitie molekulárnych markérov v analýze genofondu a šľachtení ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)M. BežoVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
02.06.2003
30.12.2005
8 Vývoj retrotranspozónových a mikrosatelitných markérov identifikácie odrôd a F1 jačmeňa siateho vo vzťahu k odolnosti voči múčnatke trávovej (Blumeria graminis f. hordei)".M. Bežo
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
09.06.2006
31.12.2008

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý