Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Identification number: 1433
University e-mail: jan.brindza [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)

     
     
     
     
Bodies     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateType
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Vlasta Abrahamová, PhD.
Hospodárska hodnota genetických zdrojov zizifusa jujubového (Ziziphus jujuba Mill.) pre využitie v agropotravinárstve
September 2015
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Bobková
Morfologická charakteristika plodov drieňa obyčajného (Cornus mas L.) pre potravinárske využitie
May 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Bobková
Úžitková hodnota plodov drieňa obyčajného (Cornus mas L.) pre využitie v potravinárstve
April 2015
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Bošková
Charakteristika úžitkovej hodnoty plodov ebenovníka virginského (Diospyros virginiana L.) pre využitie v potravinárstve
April 2014Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Čambáliková
Charakteristika úžitkovej hodnoty plodov a potravinových výrobkov z duly podlhovastej (Cydonia oblonga Mill.)
April 2014
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Čambáliková
Morfologická charakteristika plodov vybraných genotypov duly podlhovastej (Cydonia oblonga L.) pre potravinárske využitie
May 2012Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marcela Čuláková
Úžitková hodnota plodov moruše čiernej (Morus nigra L.)
April 2012Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Andrea Danišová
Charakteristika úžitkovej hodnoty plodov duly čínskej (Pseudocydonia sinensis SCHNEID.) pre využitie v potravinárstve
April 2014Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubica Dobranská
Biologická a fytoterapeutická hodnota kuriatka jedlého (Cantharellus cibarius L.)
May 2011Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubica Dobranská
Morfologická a antioxidačná charakteristika kuriatka jedlého (Cantharellus cibarius)
April 2013
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Soňa Dubeňová
Vplyv včelieho medu na fyzikálno-chemické vlastnosti vody a čajov
April 2017Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Durcová
Morfologická charakteristika kvetov a včelieho obnôžkového peľu agáta bieleho (Robinia pseudoacacia L.)
April 2013
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jana Durcová
Morfologická charakteristika včelieho obnôžkového peľu agáta bieleho (Robinia pseudoacacia L.)
May 2011
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Gabriela Erdélyiová
Hospodárska hodnota plodov zizyfusa jujubového (Ziziphus jujuba Mill.) pre potravinárske využitie
April 2011Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Fábiková
Hospodárska hodnota plodov ebenovníka datľového (Diospyros lotus L.) pre využitie v agropotravinárstve
April 2011
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. et Ing. Terézia Fašáneková
Hospodárska hodnota cesnaku medvedieho (Allium ursinum L.)
March 2017
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Fehérová
Charakteristika včelich peľových obnôžok kapusty repkovej pravej (Brassica napus var. napus) pre využitie v potravinárstve
April 2011
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Firda
Morfologická charakteristika genotypov muchovníka jelšolistého (Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M. Roem.
April 2015
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Firda
Morfologická charakteristika znakov púčikov a kvetov muchovníka stromovitého (Amelanchier arborea (Michx. F.) Fern.)
April 2017
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Fortuníková
Antioxidačná aktivita nápojov medu s jablčným octom pripravených tradičnými technológiami
April 2018
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Silvia Fraňová
Udržiavacie šľachtenie vybraný ch odrôd viniča hroznorodého
April 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Galovič
Charakteristika rozšírených krajových a starých odrôd jablone domácej a čerešne vtáčej v Chyzerovcach
April 2012
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Gondová
Hospodárska hodnota krajových odrôd tekvíc (Cucurbita spp.) pre využitie v potravinárstve.
April 2011Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Daniela Hasprová
Hospodárska hodnota ginka dvojlaločného (Ginko biloba)
March 2016
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Hasprová
Morfologická charakteristika plodov ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.)
May 2014
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Hofericová
Hospodárska hodnota genetických zdrojov rôznych druhov zemolezov (Lonicera spp.)
April 2011
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Vladimíra Horčinová Sedláčková, PhD.
Detekcia a selekcia hospodársky významných genotypov z autochtónnych populácií bazy čiernej (Sambucus nigra L.) pre využitie v agropotravinárstve a v krajinotvorbe
July 2011
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Roberta Hornáčková
Morfologická charakteristika plodov asiminy trojlaločnej (Asimina triloba (L.) Dunal) pre využitie v potravinárstve
May 2012
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslava Hricová
Hospodárska hodnota plodov vybraných druhov ebenovníkov (Diospyros spp.) pre potravinárske využitie.
April 2011
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Hrubik
Morfologická charakteristika plodov a semien krajových a starých odrôd papriky ročnej (Capsicum annuum L.)
March 2015Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Hana Hrubik
Morfologická charakteritika plodov kolekcie krajových a starých odrôd papriky ročnej (Capsicuum annuum L.)
May 2013
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michaela Hrúzová
Hospodárska hodnota rozšírených prírodných populácií cesnaku medvedieho (Allium ursinum L.) na Slovensku pre výživu a agropotravinárstvo
September 2020
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Miloš Hulín, PhD.
Detekcia a hodnotenie hospodárskej hodnoty genetických zdrojov jabloní (Malus spp.) pre ekologické agropotravinárstvo
May 2012
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Chládeková
Antioxidačná aktivita tradičného pečiva pripraveného z vyklíčených semien rôznych druhov obilnín
May 2014
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Chládeková
Biochemická charakteristika tradičných cestovín pripravených z klíčiacich semien obilnín tradičnými technológiami
March 2016
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Mária Chovancová
Morfologická charakteristika plodov voľne rastúcich genotypov slivky trnkovej
May 2015
Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Mária Chovancová
Morfologická charakteristika plodov voľne rastúcich genotypov slivky trnkovej (Prunus spinosa L.) a slivky čerešňovej (Prunus fruticans W.)
May 2013
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tatiana Kapičáková
Charakteristika úžitkovej hodnoty plodov a potravinových produktov ruže šípovej (Rosa canina L.)
April 2014
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tatiana Kapičáková
Morfologická charakteristika plodov voľne rastúcich genotypov ruže šípovej (Rosa canina L.) pre potravinárske využitie
May 2012
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Kobza
Hospodárska hodnota semien konopy siatej (Cannabis sativa L.)
April 2017
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Kostová
Antioxidačná aktivita plodov starých a krajových odrôd papriky ročnej (Capsicum annuum L.)
March 2015
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lucia Kostová
Antioxidačná aktivita plodov starých a krajových odrôd papriky ročnej (Capsicum annum L.)
May 2013
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Beáta Kováčová
Morfologická charakteristika rastlín šťaveľa kŕmneho (Rumex tianshanicus x Rumex patientia)
March 2015
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Natália Kráľovičová
Antioxidačná aktivita suchých produktov niektorých potravinársky využívaných druhov rastlín a ich vplyv na kvalitu tradičných cestovín
May 2014
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Natália Kráľovičová
Biochemická charakteristika tradičných cestovín pripravených s prídavkom suchých rastlín
March 2016Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Lucia Kucelová, PhD.
Úžitková hodnota včelích obnôžok peľu a plodov z menej známych druhov rastlín vo výžive ľudí
May 2013
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Štefan Kuczman
Morfologická charakteristika včelích peľových obnôžok z rozšírených druhov líp (Tilia spp.) pre potravinárske využitie
May 2013Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Kvaková
Biochemická charakteristika niektorých rastlinných častí a vody brezy bradavičnatej (Betula pendula Roth)
April 2019
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Monika Maczvaldová
Antioxidačná aktivita tradičných potravinových výrobkov pripravených zo súkvetí bazy čiernej (Sambucus nigra L.)
May 2014
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Maczvaldová
Biochemická charakteristika tradičných potravinových výrobkov z plodov a súkvetí bazy čiernej (Sambucus nigra L.)
March 2016
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Malá
Morfologická charakteristika plodov dulovca japonskeho (Chaenomeles japonica Lindl.)
May 2013
Displaying the final thesis
52.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Katarína Malá
Nutričná a fytoterapeutická hodnota plodov zemolezov (Lonicera spp. L.)
May 2013
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Malá
Úžitková hodnota plodov dulovca japonského (Chaenomeles japonica Lindl.)
March 2015
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Maliniaková
Morfologická charakteristika plodov mahónie cezmínolistej Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt
May 2013
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Maliniaková
Úžitková hodnota plodov a kvetov mahónie cezmínolistej Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
March 2015
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Mgr. Zuzana Megyesy Eftimová, PhD.
Úžitková hodnota cibéb, esencií a vín z tokajských odrôd viniča
November 2019Displaying the final thesis
57.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Katarína Miekinská
Morfologická charakteristika plodov genotypov aktinídie čínskej (Actinidia chinensis Planch.) pre využitie v potravinárstve
May 2012
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Mikulová
Antioxidačná aktivita medov s pridanými sušenými rastlinami
April 2018
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Eva Molnárová, PhD.
Medzidruhová a vnútrodruhová diverzita znakov hospodárskej hodnoty včelieho obnôžkového peľu úžitkových druhov rastlín
January 2012
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Anton Monka, PhD.
Úžitková a fytoterapeutická hodnota produktov a potravinových výrobkov z plodov duly podlhovastej (Cydonia oblonga Mill.) a duly čínskej (Pseudocydonia sinensis Schneid.)
July 2015
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marika Morongová
Morfologická a antioxidačná charakteristika vybraných častí cesnaku medvedieho (Allium ursinum L.)
March 2018
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marika Morongová
Morfologická charakteristika kvetov a plodov machovky peruánskej (Physalis peruviana L.) pre agropotravinárske využitie
May 2016Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Terézia Niková
Úžitková hodnota vybranej skupiny voľne rastúcich druhov pre potravinárske využitie
April 2018
Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Hana Oleárová, PhD.
Úžitková a fytoterapeutická hodnota potravinových výrobkov z tekvíc (Cucurbita spp.)
May 2014
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Radovan Ostrovský, PhD.
Determinácia genotypových rozdielov v rozšírenej populácii starých krajových odrôd čerešní (Cerasus spp.) s využitím priestorovej analýzy
June 2011
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Parkáni
Hospodárska hodnota genofondu gaštana jedlého (Cstanea sativa Mil.) uchovávaného v klonovom repozitóriu v Príbelciach
May 2011
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Parkáni
Morfologická charakteristika plodov genetických zdrojov gaštana jedlého (Castanea sativa Mill)
April 2013Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Pažická
Hospodárska hodnota plodov schizandry čínskej (Schizandra chinensis – Turez. Baill)
April 2017
Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Katarína Pažická
Morfologická charakteristika plodov schizandry čínskej (Schizandra chinensis – Turez. Baill)
May 2013
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Rošková
Hospodárska hodnota plodov ľuľka Burbankovho (Solanum burbankii Bitter)
March 2017Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Cyprian Rusnák
Hospodárska hodnota genotypov z kolekcie krajových odrôd fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.)
April 2017
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Margita Rypáková
Hospodárska hodnota kolekcie odrôd brusnice pravej (Vaccinium vitis-idaea L.)
April 2011Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Smatanová
Morfologická charakteristika včelích peľových obnôžok pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)
May 2013
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Monika Smatanová
Úžitková hodnota včelích peľových obnôžok a pergy pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)
March 2015Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mgr. Ján Soták
Užitková hodnota plodov arónie Mičurínovej
March 2016Displaying the final thesis
76.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Katarína Svitaničová
Hospodárska hodnota fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris L.) v agropotravinárstve
April 2018
Displaying the final thesis
77.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Katarína Svitaničová
Hospodárska hodnota genotypov z kolekcie krajových odrôd fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.)
March 2018Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Šimko
Antioxidačná aktivita medu s pridanými sušenými bylinkami a čerstvým ovocím
March 2019
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Šimovič
Fyzikálno-chemická charakteristika extraktov z čerstvých plodov a stoniek čerešne mahalebkovej (Prunus mahaleb L.)
March 2015
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcela Štefaňáková
Charakteristika úžitkovej hodnoty plodov a potravinových produktov ruže vráskavej (Rosa rugosa THUNB,)
April 2014
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Tanyasi
Biochemická charakteristika plodov a produktov z arónie čiernoplodej (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott)
April 2019
Displaying the final thesis
82.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): MUDr. Zuzana Tomová
Výživová a terapeutická hodnota produktov a potravín z menej známych druhov rastlín pre zlepšenie výživy a zdravia ľudí
January 2018
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Valný
Morfometrická a antioxidačná charakteristika kolekcie koreninových odrôd rôznych druhov paprík (Capsicum spp.)
April 2019
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Vičan
Hospodárska hodnota včelích peľových obnôžok z gaštana jedlého
March 2016
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Vičan
Morfologická charakteristika peľových zŕn a včelích peľových obnôžok gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.)
May 2014
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Igor Zajíček
Biochemická charakteristika včelieho obnôžkového peľu a medu z vybraných medonosných druhov rastlín
May 2013
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress