Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Identification number: 1433
University e-mail: jan.brindza [at] uniag.sk
 

     
Lesson     
Projects
               Supervised theses     

Limit to:year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
Supervisor
TypeOfficial roles
Since
Until
1
 Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva.J. Brindza
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
supervisor
01/01/2004
12/31/2007
2
 Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu
J. BrindzaVEGA
supervisor
01/01/2010
11/30/2014
3 Diversification of Plant Breeding course teaching for development of business skills using multimediaJ. Brindza
KEGA
supervisor
01/01/2013
12/31/2015
4
 FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural DevelopmentJ. Brindza
Visegrad Scholarship Program
supervisor
03/01/2017
07/31/2018
5 FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural DevelopmentJ. Brindza
Visegrad+ Grants
supervisor
03/01/2017
07/31/2018
6
 Genetické zdroje potravín v podpore rozvoja trhu rizikového kapitálu.KEGA
supervisor
01/01/2009
12/31/2011
7
 Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
Zmluva o dielo
supervisor
01/08/201812/20/2018
8
 Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
J. BrindzaZmluva o dielo
supervisor
02/01/2018
11/30/2022
9
 MDa/SR/SPU1/15 MVTS Vývoj bioregulátorov a biopesticídov
J. BrindzaMultilateral cooperation
supervisor
09/01/2017
11/30/2022
10
MVTS
supervisor01/01/2008
12/31/2010
11J. BrindzaOP Výskum a inováciesupervisor10/01/2010
12/31/2014
12
 RFe/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľu
Multilateral cooperation
supervisor09/01/2017
11/30/2022
13 SaveBees - Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human
Visegrad+ Grants
supervisor
05/01/2019
11/30/2020
14
 Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvo
J. BrindzaVTP (Vedecko-technické projekty)supervisor
01/01/2004
12/31/2008
15 Ukr/SR/SPU6/14 MVTS Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality životaMultilateral cooperation
supervisor
10/01/2016
11/30/2022
16
 Ukr/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergyMultilateral cooperation
supervisor
02/01/2016
11/30/2022
17
OP Výskum a inovácie
odborný riešiteľ
04/19/2013
06/30/2015
18 Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.)J. Lidiková
VEGA
riešiteľ
01/01/2018
12/31/2022
19Rozvojové projekty
supervisor
01/01/2008
12/30/2009
20
 21910411 SaveBees - Save endangered bees to improve nutrition, health and quality of life
J. BrindzaVisegrad+ Grantssupervisor05/29/2019
11/30/2020

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected