Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Identification number: 1433
University e-mail: jan.brindza [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Limit to:year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva.J. BrindzaAPVTsupervisor01/01/200412/31/2007
2 Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľuJ. BrindzaVEGAsupervisor01/01/201011/30/2014
3 Diversification of Plant Breeding course teaching for development of business skills using multimediaJ. BrindzaKEGAsupervisor01/01/201312/31/2015
4 FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural DevelopmentJ. BrindzaVisegrad Scholarship Programsupervisor03/01/201707/31/2018
5 FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural DevelopmentJ. BrindzaVisegrad+ Grantssupervisor03/01/201707/31/2018
6 Genetické zdroje potravín v podpore rozvoja trhu rizikového kapitálu.J. BrindzaKEGAsupervisor01/01/200912/31/2011
7 Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstveJ. BrindzaZmluva o dielosupervisor01/08/201812/20/2018
8 Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstveJ. BrindzaZmluva o dielosupervisor02/01/201811/30/2022
9 MDa/SR/SPU1/15 MVTS Vývoj bioregulátorov a biopesticídovJ. BrindzaMultilateral cooperationsupervisor09/01/201711/30/2022
10 Obnôžkový peľ pre agropotravinárstvo a fytoterapiu.J. BrindzaMVTSsupervisor01/01/200812/31/2010
11 Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov biopotravín pre zdravú výživu ľudíJ. BrindzaOP Výskum a inováciesupervisor10/01/201012/31/2014
12 RFe/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľuJ. BrindzaMultilateral cooperationsupervisor09/01/201711/30/2022
13 SaveBees - Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of humanJ. BrindzaVisegrad+ Grantssupervisor05/01/201911/30/2020
14 Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvoJ. BrindzaVTPsupervisor01/01/200412/31/2008
15 Ukr/SR/SPU6/14 MVTS Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality životaJ. BrindzaMultilateral cooperationsupervisor10/01/201611/30/2022
16 Ukr/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergyJ. BrindzaMultilateral cooperationsupervisor02/01/201611/30/2022
17 Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.)J. LidikováVEGAriešiteľ01/01/201812/31/2022
18 2007/01/42 Výchova a podpora ekologického poľnohospodárstva a výroby ekologických potravinových výrobkov v regióne Báč.J. Brindzarozvojový projektsupervisor01/01/200812/30/2009
19 21830011 BeeEduca Save endangered bees to improve nutrition, health and quality of lifeJ. BrindzaVisegrad+ Grantssupervisor04/01/201909/30/2020

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:in progresssubmitted
Inactive states:completedrejected