Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Identifikačné číslo: 1433
Univerzitný e-mail: jan.brindza [at] uniag.sk
 

     
     
Projekty     
     
     
     

Obmedziť na:
rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
GarantDruh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1 BeeEduca - Zachráňme ohrozené včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality životaVisegrad+ Grantsgarant29.05.201930.11.2020
2 Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva.APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVgarant
01.01.2004
31.12.2007
3
 Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu
J. Brindza
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2010
30.11.2014
4
 FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka
Visegrad Scholarship Programgarant01.03.201731.07.2018
5
 FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka
Visegrad+ Grants
garant
01.03.2017
31.07.2018
6
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2009
31.12.2011
7
 Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
Zmluva o dielogarant
08.01.2018
20.12.2018
8 Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstveJ. BrindzaZmluva o dielo
garant
01.02.2018
30.11.2022
9
 MDa/SR/SPU1/15 MVTS Vývoj bioregulátorov a biopesticídovMultilaterárna spoluprácagarant01.09.2017
30.11.2022
10 Obnôžkový peľ pre agropotravinárstvo a fytoterapiu.J. Brindza
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant
01.01.2008
31.12.2010
11OP Výskum a inovácie
garant
01.10.2010
31.12.2014
12
 RFe/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľu
Multilaterárna spolupráca
garant
01.09.2017
30.11.2022
13
 SaveBees - Pomôžme zachrániť včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality životaJ. BrindzaVisegrad+ Grantsgarant01.05.201930.11.2020
14 Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvo
VTP (Vedecko-technické projekty)
garant
01.01.2004
31.12.2008
15 Ukr/SR/SPU6/14 MVTS Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života
Multilaterárna spolupráca
garant
01.10.2016
30.11.2022
16 Ukr/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergyJ. BrindzaMultilaterárna spoluprácagarant
01.02.2016
30.11.2022
17
 Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.)J. Lidiková
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2018
31.12.2022
18
J. BrindzaKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2013
31.12.2015
19
J. BrindzaRozvojové projektygarant
01.01.2008
30.12.2009

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý