Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Identification number: 1433
University e-mail: jan.brindza [at] uniag.sk
 

     
     
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
PublicationsCode KPČ
Description KPČ
YearDetails
1.
Antioxidantna aktivnosť pergi: Beebread antioxidant activity
Adamčuk, Leonora Oleksandriena -- Suchenko, V. -- Brindza, Jan -- Akulonok, Oleksandra
Antioxidantna aktivnosť pergi: Beebread antioxidant activity. In Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2020, p. 105--106. ISBN 978-617-7825-08-0.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
2.Assessment of a new artificial buckwheat species Fagopyrum Hybridum as a source of plant raw materials compared to F. Tataricum and F. Esculentum
Klimova, Elena Valeryevna -- Fesenko, Ivan N. -- Kuznetsova, Elena Anatoľjeva -- Brindza, Jan -- Nasrullaeva, G.M. -- Rezunova, Olga -- Kuznetsova, Elena Alexandrovna
Assessment of a new artificial buckwheat species Fagopyrum Hybridum as a source of plant raw materials compared to F. Tataricum and F. Esculentum. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 625--632. ISSN 1337-0960.
ADN
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
3.
Assessment of flavonoids and phenolic compound accumulation in invasive Solidago Canadensis L. in Slovakia
Shelepova, Olga V. -- Vinogradova, Julija Konstantinovna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Brindza, Jan
Assessment of flavonoids and phenolic compound accumulation in invasive Solidago Canadensis L. in Slovakia. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 587--594. ISSN 1337-0960.
ADN
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
4.
Biological activity of certain plants parts and water of the Betula pendula Roth
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Kvaková, Michaela -- Brindza, Jan
Biological activity of certain plants parts and water of the Betula pendula Roth. In Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2020, p. 8--11. ISBN 978-617-7825-08-0.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2020Details
5.
Biological properties of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) derived products
Ivanišová, Eva -- Blašková, Martina -- Terentjeva, Margarita -- Grygorieva, Olga V. -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Brindza, Jan -- Kačániová, Miroslava
Biological properties of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) derived products. In Acta scientiarum polonorum. 19, 2 (2020), p. 195--205. ISSN 1644-0730.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
6.
Comparative analysis of antioxidant activity and phenolic compounds in the fruits of Aronia spp.
Vinogradova, Julija Konstantinovna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Ivanišová, Eva -- Brindza, Jan
Comparative analysis of antioxidant activity and phenolic compounds in the fruits of Aronia spp. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 393--401. ISSN 1337-0960.
ADN
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
7.
Consumption of bee bread influences glycaemia and development of diabetes in obese spontaneous diabetic rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Schneidgenová, Monika -- Šoltésová Prnová, Marta -- Švík, Karol -- Slovák, Lukáš -- Kišška, Peter -- Kováčik, Anton -- Brindza, Jan
Consumption of bee bread influences glycaemia and development of diabetes in obese spontaneous diabetic rats. In Biologia. 75, 5 (2020), p. 705--711. ISSN 0006-3088.
ADD
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2020
Details
8.
Determination of volatile compounds of leaves of american persimmon (Diospyros virginia L.)
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Brindza, Jan
Vyznačenija letkich spoluk lystija churmy virginskoj (Diospyros virginia L.) = Determination of volatile compounds of leaves of american persimmon (Diospyros virginia L.). In Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2020, p. 194--197. ISBN 978-617-7825-08-0.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
9.
DPPH scavenging activity of extracts of some Lamiaceae Martinov species
Vergun, Olena Mykolajivna -- Svydenko, Ljudmyla Viktorivna -- Brindza, Jan
DPPH scavenging activity of extracts of some Lamiaceae Martinov species. In Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2020, p. 20--22. ISBN 978-617-7825-08-0.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
10.
Estimation of phenolic compounds content and antioxidant activity of leaves extracts of some selected non-traditional plants
Grygorieva, Olga V. -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Zhurba, Mykhailo -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Ivanišová, Eva -- Brindza, Jan
Estimation of phenolic compounds content and antioxidant activity of leaves extracts of some selected non-traditional plants. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 501--509. ISSN 1337-0960.
ADN
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
11.
Evaluation of the antioxidant activity and phenolic content of Chinese quince (Pseudocydonia sinensisSchneid.) fruit
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Mňahončáková, Erika -- Brindza, Jan -- Terentjeva, Margarita -- Ivanišová, Eva
Evaluation of the antioxidant activity and phenolic content of Chinese quince (Pseudocydonia sinensisSchneid.) fruit. In Acta scientiarum polonorum. 19, 1 (2020), p. 25--35. ISSN 1644-0730.
ADM
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020Details
12.
Evaluation of the total polyphenol content of Pseudocydonia sinensis schneid . fruits
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Mňahončáková, Erika -- Mareček, Ján -- Ivanišová, Eva -- Brindza, Jan
Evaluation of the total polyphenol content of Pseudocydonia sinensis schneid . fruits.  In Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet. (2020), p. 4--7. ISBN 978-617-7825-08-0.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
13.
Characterization of compounds in Cornelian cherry (Cornus mas L.) and its effect on interior milieu in ZDF
Dupák, Rudolf -- Jaszcza, Klaudia -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Ivanišová, Eva -- Tokárová, Katarína -- Brindza, Jan -- Capcarová, Marcela
Characterization of compounds in Cornelian cherry (Cornus mas L.) and its effect on interior milieu in ZDF. In Emirates Journal of Food and Agriculture. 32, 5 (2020), p. 368--375. ISSN 2079-052X.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Details
14.
International cooperation in the program of conservation and sustainable use of agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality in the international network agrobionet
Grygorieva, Olga V. -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Brindza, Jan
International cooperation in the program of conservation and sustainable use of agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality in the international network agrobionet. In Perspektivy, problemy i rešenja selskogo chozjajstva v Ferganskoj doline. (2020), p. 70--73.
BEE
Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
2020Details
15.Mehaničke osobine heljdine perge
Kubík, Ľubomír -- Kažimírová, Viera -- Brindza, Jan
Mechanical properties of buckwheat perga = Mehaničke osobine heljdine perge. In Journal of Processing and Energy in Agriculture. 24, 1 (2020), p. 39--42. ISSN 1821-4487.
ADE
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Details
16.
Microbiota of Tokaj grape berries of Slovak regions
Kačániová, Miroslava -- Megyesy Eftimová, Zuzana -- Brindza, Jan -- Felšöciová, Soňa -- Ivanišová, Eva -- Žiarovská, Jana -- Kluz, Maciej -- Terentjeva, Margarita
Microbiota of Tokaj grape berries of Slovak regions. In Erwerbs-Obstbau. 62, (2020), p. 1--9. ISSN 0014-0309.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020Details
17.
Native plant species for nutrition and human health
Kuklina, Alla Georgijevna -- Vinogradova, Julija Konstantinovna -- Brindza, Jan -- Klymenko, Svitlana Valentynivna
Prirodnije vidy rastenij dlja pitanija i zdorovija. In.
AAB
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
2020Details
18.Názvy úžitkových druhov rastlín vo vybraných jazykoch
Brindza, Jan -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Grygorieva, Olga V.
Názvy úžitkových druhov rastlín vo vybraných jazykoch. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 227 p. Agrobiodiverzita pre lepšiu výživu, zdravie a kvalitu života. ISBN 978-80-552-2169-4.
BAB
Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
2020Details
19.
Parameters of antioxidant activity of Galega officinalis L. and Galega orientalis Lam. (Fabaceae Lindl.) plant raw material
Vergun, Olena Mykolajivna -- Shymanska, Oksana -- Rakhmetov, Dzamal -- Grygorieva, Olga V. -- Ivanišová, Eva -- Brindza, Jan
Parameters of antioxidant activity of Galega officinalis L. and Galega orientalis Lam. (Fabaceae Lindl.) plant raw material. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 125--134. ISSN 1337-0960.
ADN
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
20.
Populjarizacija zabrusu jak korisnogo produktu bdižiľnictva v ozdorovlenii ljudini: Promotion zabrus as a useful beekeeping product in human health
Gavryliuk, O. -- Brindza, Jan
Populjarizacija zabrusu jak korisnogo produktu bdižiľnictva v ozdorovlenii ljudini: Promotion zabrus as a useful beekeeping product in human health. In Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2020, p. 123--126. ISBN 978-617-7825-08-0.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
21.Study of universal informational and repairing technology (UIRT) at the resolve of problems of endo and exogenous human rehabilitation
Hloba, O. -- Kyrychenko, S. -- Kuryk, M. -- Bren, P. -- Brindza, Jan
Dosaženia universaľnoj informacijno-vidnovjujučoj technologji (UIVT) u viriščenij pitan edno-i ekzoekologičnoj reabilitaciji: Study of universal informational and repairing technology (UIRT) at the resolve of problems of endo and exogenous human rehabilitation. In Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2020, p. 272--275. ISBN 978-617-7825-08-0.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020Details
22.
The use of cornelian cherry on antioxidant activity in ZDF rats
Dupák, Rudolf -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Brindza, Jan -- Capcarová, Marcela
The use of cornelian cherry on antioxidant activity in ZDF rats. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, p. 24. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
AFH
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Details
23.The use of ZDF rats as animal model in diabetes research
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Dupák, Rudolf -- Brindza, Jan
The use of ZDF rats as animal model in diabetes research. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, p. 13. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
AFH
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.