Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Identifikačné číslo: 1433
Univerzitný e-mail: jan.brindza [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výučba     
     
Publikácie
     
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BLEHA, R. -- SHEVTSOVA, T. -- KRUŽIK, V. -- ŠORPILOVÁ, T. -- SALOŇ, I. -- ERBAN, V. -- BRINDZA, J. -- BROVARS’KYJ, V D. -- SINICA, A. Bee breads from Eastern Ukraine: composition, physical properties and biological activities. In Czech journal of food sciences. 37, 1 (2019), s. 9--20. ISSN 1212-1800.

Originálny názov:
Bee breads from Eastern Ukraine: composition, physical properties and biological activities
Autor:
Roman Bleha (12%)
Tetiana Shevtsova (11%)
Vojtěch Kružik (11%)
Tereza Šorpilová (11%)
Ivan Saloň (11%)
Vladimír Erban (11%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (11%)
Valerij Dmytrovyč Brovars’kyj (11%)
Andrej Sinica (11%)
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Czech journal of food sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 37
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2019
Od strany: 9
Do strany: 20
Počet strán: 12
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: včelie produkty, perga, antioxidačná aktivita, probiotiká, fyzikálne vlastnosti, spektroskopia, chemické zloženie
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 20.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Czech journal of food sciences. ISSN 1212-1800.

Originálny názov:
Czech journal of food sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1212-1800
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
Ústav zemědělských a potravinářských informací
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
20.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)