Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Identifikačné číslo: 1433
Univerzitný e-mail: jan.brindza [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     Projekty
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KALAFOVÁ, A. -- SCHWARZOVÁ, M. -- ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, M. -- ŠVÍK, K. -- SCHNEIDGENOVÁ, M. -- SLOVÁK, L. -- BRINDZA, J. -- KIŠŠKA, P. -- CAPCAROVÁ, M. Perga modulate parameters of lipid profile in ZDF rats.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 28. ISBN 978-80-552-1998-1.

Originálny názov:
Perga modulate parameters of lipid profile in ZDF rats
Autor: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (12%)
Ing. Marianna Schwarzová, PhD. (11%)
Marta Šoltésová Prnová (11%)
Karol Švík (11%)
Ing. Monika Schneidgenová, PhD. (11%)
Lukáš Slovák (11%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (11%)
MUDr. Peter Kišška, PhD. (11%)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (11%)
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra výživy ľudí
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Slovak University of Agriculture
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia: 2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
28
Do strany: 28
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Animal physiology 2019
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Kľúčové slová:
slovenčina: perga, laboratórne zvieratá, lipidy, potkany, cukrovka (choroba)
Rok uplatnenia:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.03.2020 19:34 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

TVRDÁ, E. -- KOVÁČIK, A. Animal physiology 2019. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019. ISBN 978-80-552-1998-1.

Originálny názov:
Animal physiology 2019
Anglický názov:
Editor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Ing. Anton Kováčik, PhD.
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-552-1998-1
Vydavateľ:
Slovak University of Agriculture
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
05.03.2020 19:34 (Import dát z knižnice)