Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Identifikačné číslo: 1433
Univerzitný e-mail: jan.brindza [at] uniag.sk
 
docent - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

     Výučba     
     
Publikácie
     
     Vedené práce
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FATRCOVÁ ŠRAMKOVÁ, K. -- BRINDZA, J. -- IVANIŠOVÁ, E. -- JURÍKOVÁ, T. -- SCHWARZOVÁ, M. -- HORČINOVÁ SEDLÁČKOVÁ, V. -- GRYGORIEVA, O V. Morphological and antiradical characteristics of Rugosa rose (Rosa rugosa Thunb.) fruits canned in different kind of honeys and in beverages prepared from honey. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 497--506. ISSN 1337-0960.

Originálny názov: Morphological and antiradical characteristics of Rugosa rose (Rosa rugosa Thunb.) fruits canned in different kind of honeys and in beverages prepared from honey
Autor:
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra výživy ľudí
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
13
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany:
497
Do strany: 506
Počet strán:
10
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ruža vráskavá, antiradikálová aktivita, med, včelie produkty, konzervovanie ovocia, morfológia rastlín, potraviny, ovocie
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
Posledná zmena:
17.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 17.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)