Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Identifikačné číslo: 1433
Univerzitný e-mail: jan.brindza [at] uniag.sk
 
docent - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

     
     
Projekty
     
Publikácie
     Orgány     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HUDZ, N. -- YEZERSKA, O. -- GRYGORIEVA, O V. -- FELŠÖCIOVÁ, S. -- BRINDZA, J. -- WIECZOREK, P P. -- KAČÁNIOVÁ, M. Analytical procedure elaboration of total flavonoid content determination and antimicrobial activity of bee bread extracts. In Acta poloniae pharmaceutica. 76, 3 (2019), s. 439--452. ISSN 0001-6837.

Originálny názov:
Analytical procedure elaboration of total flavonoid content determination and antimicrobial activity of bee bread extracts
Autor:
Natalia Hudz (5%)
O. Yezerska (5%)
Olga V. Grygorieva (20%)
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD. (20%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (20%)
Piotr Paweł Wieczorek (10%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (20%)
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Acta poloniae pharmaceutica
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 76
Číslo periodika v rámci zväzku: 3
Rok vydania:
2019
Od strany: 439
Do strany:
452
Počet strán:
14
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: včelie produkty, antimikrobiálna aktivita, flavonoidy
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 04.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Acta poloniae pharmaceutica. Warszawa: ISSN 0001-6837.

Originálny názov: Acta poloniae pharmaceutica
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0001-6837
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Warszawa
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
05.03.2020 17:32 (Import dát z knižnice)