Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Identifikačné číslo: 1433
Univerzitný e-mail: jan.brindza [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUZNETSOVA, E A. -- SHAYAPOVA, L V. -- SHUVAEVA, E G. -- BRINDZA, J. -- KUZNETSOVA, E A. Technologija chleba iz celogo dispergirovannogo zerna Tritikale = Technology of bread made of whole dispersed triticale grain. In Technology and the study of merchandise of innovative foodstuffs. 56, 3 (2019), s. 9--13. ISSN 2219-8466.

Originálny názov: Technologija chleba iz celogo dispergirovannogo zerna Tritikale = Technology of bread made of whole dispersed triticale grain
Anglický názov: Technology of bread made of whole dispersed triticale grain
Autor: Elena Anatoľjeva Kuznetsova (20%)
Ljudmila Vasiljevna Shayapova (20%)
Elena Gennadievna Shuvaeva (20%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (20%)
Elena Alexandrovna Kuznetsova (20%)
Pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Technology and the study of merchandise of innovative foodstuffs
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 56
Číslo periodika v rámci zväzku: 3
Rok vydania: 2019
Od strany: 9
Do strany: 13
Počet strán: 5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: ruština
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: tritikale, múka z tritikale, chlieb, disperzné systémy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Technology and the study of merchandise of innovative foodstuffs. Orel: ISSN 2219-8466.

Originálny názov: Technology and the study of merchandise of innovative foodstuffs
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 2219-8466
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Orel
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)