Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Identifikačné číslo: 1433
Univerzitný e-mail: jan.brindza [at] uniag.sk
 
docent - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Kontakty     Výučba     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUZNETSOVA, E A. -- SHAYAPOVA, L V. -- SHUVAEVA, E G. -- BRINDZA, J. -- KUZNETSOVA, E A. Technologija chleba iz celogo dispergirovannogo zerna Tritikale = Technology of bread made of whole dispersed triticale grain. In Technology and the study of merchandise of innovative foodstuffs. 56, 3 (2019), s. 9--13. ISSN 2219-8466.

Originálny názov:
Technologija chleba iz celogo dispergirovannogo zerna Tritikale = Technology of bread made of whole dispersed triticale grain
Anglický názov: Technology of bread made of whole dispersed triticale grain
Autor:
Elena Anatoľjeva Kuznetsova (20%)
Ljudmila Vasiljevna Shayapova (20%)
Elena Gennadievna Shuvaeva (20%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (20%)
Elena Alexandrovna Kuznetsova (20%)
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Technology and the study of merchandise of innovative foodstuffs
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
56
Číslo periodika v rámci zväzku:
3
Rok vydania:
2019
Od strany:
9
Do strany:
13
Počet strán: 5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
ruština
Kategória publikácie:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: tritikale, múka z tritikale, chlieb, disperzné systémy
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.03.2020 19:13 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Technology and the study of merchandise of innovative foodstuffs. Orel: ISSN 2219-8466.

Originálny názov:
Technology and the study of merchandise of innovative foodstuffs
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 2219-8466
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Orel
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
05.03.2020 19:13 (Import dát z knižnice)