Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Identifikačné číslo: 1433
Univerzitný e-mail: jan.brindza [at] uniag.sk
 

     
     
     
Publikácie     Orgány          

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HUDZ, N. -- TKACHENKO, O. -- BRINDZA, J. Determination of the total phenolic content in the tincture of propolis of Ukrainian origin. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 40. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).

Originálny názov: Determination of the total phenolic content in the tincture of propolis of Ukrainian origin
Autor:
Natalia Hudz (34%)
Olena Tkachenko (33%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (33%)
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
40
Do strany:
40
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: včelie produkty, polyfenoly, propolis, flavonoidy
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Posledná zmena:
05.03.2020 19:13 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).

Originálny názov:
Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life
Anglický názov:
Editor:
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (50%)
Olga V. Grygorieva (50%)
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-552-2037-6 (brož.)
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
05.03.2020 19:13 (Import dát z knižnice)