Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Identifikačné číslo: 1433
Univerzitný e-mail: jan.brindza [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty     
Publikácie
     
     
Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. International cooperation in the program of conservation and using of agrobiodiversity in the international AgroBioNet network. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 74. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).

Originálny názov: International cooperation in the program of conservation and using of agrobiodiversity in the international AgroBioNet network
Autor: doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (50%)
Olga V. Grygorieva (50%)
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
74
Do strany:
74
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: agrobiodiverzita, výskum, konferencie medzinárodné, medzinárodná spolupráca
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 05.03.2020 19:13 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).

Originálny názov: Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life
Anglický názov:
Editor:
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (50%)
Olga V. Grygorieva (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-552-2037-6 (brož.)
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena: 05.03.2020 19:13 (Import dát z knižnice)