Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Identifikačné číslo: 1433
Univerzitný e-mail: jan.brindza [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
Projekty     Publikácie
     
Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CAPCAROVÁ, M. -- KALAFOVÁ, A. -- SCHWARZOVÁ, M. -- SCHNEIDGENOVÁ, M. -- SVIK, K. -- ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, M. -- SLOVÁK, L. -- KOVÁČIK, A. -- LORY, V. -- ZORAD, Š. -- BRINDZA, J. Cornelian cherry fruit improves glycaemia and manifestations of diabetes in obese Zucker diabetic fatty rats. In Research in Veterinary Science. 126, (2019), s. 118--123. ISSN 0034-5288.

Originálny názov:
Cornelian cherry fruit improves glycaemia and manifestations of diabetes in obese Zucker diabetic fatty rats
Autor:
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (10%)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (9%)
Ing. Marianna Schwarzová, PhD. (9%)
Ing. Monika Schneidgenová, PhD. (9%)
Karol Svik (9%)
Marta Šoltésová Prnová (9%)
Lukáš Slovák (9%)
Ing. Anton Kováčik, PhD. (9%)
Viktoria Lory (9%)
Štefan Zorad (9%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (9%)
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra výživy ľudí
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Research in Veterinary Science
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
126
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2019
Od strany: 118
Do strany:
123
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: obezita, glykémia, potkany, cukrovka (choroba), drieň obyčajný
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 04.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Research in Veterinary Science. Kidlington: ISSN 0034-5288.

Originálny názov: Research in Veterinary Science
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 0034-5288
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Kidlington
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
04.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)