Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Identification number: 1436
University e-mail: ivan.cerny [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
dekanát - centrum - Faculty of Agrobiology and Food Resources
Vice-dean - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Bačová
Aspekty pestovania slnečnice ročnej vplyvom aplikácie biologicky aktívnych látok
April 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Bačová
Biologicko technologická analýza pestovania zemiakov
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Balát
Systémová analýza technológie pestovania repy cukrovej v Selekte Horné Chlebany
April 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Balát
Technologicko biologické aspekty pestovania repy cukrovej
May 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zuzana Barantalová, PhD.
Hodnotenie vplyvu racionalizačných prvkov technológie pestovania slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) na vybrané produkčné a kvalitatívne parametre
June 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erika Blštáková
Biologické, agroekologické a technologické podmienky pestovania kukurice siatej.
May 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Blštáková
Technologický monitoring pestovanie kukurice siatej (Zea mays L.) v PD Špačince
April 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Mgr. Igor Braniša
Kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie úrody pšenice letnej (Triticum aestivum L.) v rôznych agroekologických pomienkach
March 2020Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Brejka
Biologicko technologická analýza pestovania zemiakov
May 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Brejka
Biologicko - technologická analýza systému pestovania zemiakov na vybranom na PD Tatry Spišská Belá
April 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Marek Bruckner
Adaptácia rôznych hybridov kukurice siatej na agroekologické podmienky vybraného PD
January 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Bruckner
Systematická analýza pestovania vybraných druhov olejnín
April 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Černá
Agronomické hodnotenie pestovania kukurice siatej na zrno v PD Malženice
March 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Černá
Analýza pôdnoklimatických a technologických podmienok pestovania kukurice siatej na zrno v PD Malženice
April 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jaroslav Černý
Vplyv biologického materiálu na úrodu zemiakových hľúz
May 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Iveta Čičová, PhD.
Monitoring genofondu láskavca (Amaranthus L.) a mrlíka čílskeho (Chenopodium quinoa Willd.), možnosti alternatívneho využitia produkcie
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Dávid Ernst, PhD.
Hodnotenie produkčného potenciálu slnečnice ročnej (Helianthus annuus, L.) vplyvom biostimulátorov rastu
September 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Vladimír Fedorčák
Analýza manažentu pestovania slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v poľnohospodárskom subjekte HATAFARM s. r. o.
May 2021Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubica Franková Slováková
Komplexná analýza pestovania slnečnice ročnej v podmienkach SHR NAD Slovak Sokolovce
March 2014Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubica Franková Slováková
Systémová analýza agroekologických,a technologických podmienok pestovania slnečnice ročnej
May 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Harag
Agrotechnické zhodnotenie pestovania pšenice letnej formy ozimnej na Agrospol - PPD Diviaky nad Nitricou
April 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Harag
Analýza produkcie hybridov kukurice siatej v agroekologických podmienkach PD Čakajovce a Dražovce
May 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Ivánek
Komplexná analýza pestovania pšenice letnej formy ozimnej na PD Radošovce
April 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Ivánek
Komplexná charakteristika pestovateľských a agroekologických podmienok pestovania pšenice letnej formy ozimnej
May 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Jankovič
Nepotravinárske využitie produkcie kapusty repkovej pravej
May 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Javor
Vplyv organizácie porastu a biologického materiálu na výšku úrody zemiakových hľúz
April 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Javor
Vplyv organizácie porastu zemiakov na výšku úrody hľúz
May 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tomáš Jokala
Sója fazuľová vo vzťahu k racionálnej výžive ľudí
April 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Kšiňanová
Systémová analýza pestovania kapusty repkovej pravej
May 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Monika Kúseková, PhD.
Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v podmienkach severnej časti stredného Ponitria
May 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šarlota Manová
Komplexná charakteristika technologického systému pestovania kapusty repkovej pravej na PDP Veľké Uherce
May 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ján Marek
Hodnotenie produkčného potenciálu slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) vplyvom vybraných racionalizačných faktorov technológie jej pestovania
September 2020Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Mátyás, PhD.
Zhodnotenie produkčného potenciálu slnečnice ročnej (Helianthus annuus, L.) vplyvom aplikácie biologicky aktívnych látok
May 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Mesárošová
Pestovateľská analýza repy cukrovej na poľnohospodárskom podniku Šintavan s r. o.
April 2011Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Miklovič
Agronomický monitoring technologického systému pestovania Triticum durum na PD Špačince
April 2014Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Miklovič
Technologicko biologické aspekty pestovania Triticum durum
May 2012Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Nádaský
Agronomický monitoring pestovania repy cukrovej na PD Špačince
April 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Nádaský
Komplexná technologická charakteristika pestovania repy cukrovej na poľnohospodárskom družstve Špačince
May 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Onofrej
Biologicko - pestovateľská analýza pestovania zemiakov
May 2011Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Onofrej
Komplexná technologická analýza pestovania zemiakov na RD Plavnica
April 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Petrechová
Vplyv biologicky aktívnych látok na úrodu a kvalitu slnečnice ročnej
May 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Polívková
Vplyv foliárnej aplikácie hnojív na úrodu a obsah tukov nažiek slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)
May 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Pulščáková
Komplexný prieskum pestovania slnečnice ročnej
May 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Pulščáková
Úroda a kvalita slnečnice ročnej vplyvom aplikácie Alginitu a Unicumu
April 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Rajčáni
Biologicko technologická analýza pestovania slnečnice ročnej
April 2013Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Rajčáni
Vplyv mimokoreňovej aplikácie živín a biologicky aktívnych látok na výsledné parametre úrody a kvality slnečnice ročnej
April 2015Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Ružeková
Komplexná analýza pestovania slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) na poľnohospodárskom podniku Šenkvice
April 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Schusterová
Analýza pestovania repy cukrovej na poľnohospodárskom družstve Jaslovské Bohunice
May 2011Displaying the final thesis
49.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ján Skopal
Posúdenie produkčného potenciálu hybridov slnečnice ročnej vplyvom vybraných faktorov pestovania (externá)
September 2023Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Slebodník
Agroekologická a technologická charakteristika pestovania zemiakov v podniku SHR Hamráček
April 2018Displaying the final thesis
51.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Katarína Slopovská
Vplyv rôznych pôdnoekologických podmienok na parametre úrody kapusty repkovej pravej
April 2020Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Sokol
Úroda a kvalita slnečnice ročnej vplyvom aplikácie hnojiva Route a rastového stimulátora Sunagreen
May 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Adam Solčiansky
Vplyv foliárnej aplikácie stimulátorov rastu na vybrané nutričné parametre kukurice cukrovej (Zea mays L. var. saccharata Sturt.)
May 2021Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Staňo
Technologický postup pestovania pšenice letnej formy ozimnej na Agrodulov SHR
April 2017Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Strigáč
Analýza technologického systému pestovania pšenice letnej formy ozimnej v poľnohospodárskom podniku Koľta
April 2013Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Strigáč
Biologická, agroekologická a technologická analýza pestovania pšenice letnej formy ozimnej
May 2011Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Dagmar Šargavá
Význam a obsah vitamínu C v rozsahu vybraných druhov poľných plodín
April 2013Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Dagmar Šargavá
Zmeny stravovacích návykov stredoškolákov pod vplyvom odborného vzdelania
April 2015Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Šéry
Komplexná biologicko technologická analýza systému pestovania repy cukrovej
April 2014Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Šéry
Štruktúra odrôd repy cukrovej a ich vplyv na úrodu a technologickú kvalitu
April 2016Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Štadaniová
Agroekologická charakteristika pestovania pšenice letnej formy ozimnej na PD Devio Nové Sady.
April 2015Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Štadaniová
Komplexná technologická charakteristika pšenice letnej formy ozimnej
April 2013Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Tichá
Vplyv Atoniku a Pentakeepu V na produkčné parametre repy cukrovej
April 2010Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Tomková
Analýza technologického systému pestovania slnečnice ročnej v poľnohospodárskom podniku W § V spol. r. o. Kolíňany
April 2015Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Tomková
Biologicko technologická analýza pestovania slnečnice ročnej
May 2013Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ivan Varečka, PhD.
Hodnotenie produkčného potenciálu slnečnice ročnej (Helianthus annnuss L.) vplyvom aplikácie biologicky aktívnych látok
September 2017Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Vargová
Komplexná agrotechnologická analýza pestovania repy cukrovej na PD Devio Nové Sady (Beta vulgaris L. prov. altissima Doell)
April 2015Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Vargová
Komplexná technologická charakteristika pestovania repy cukrovej
April 2013Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vanda Vargová
Vegánstvo ako životný štýl súčasnej populácie
March 2019Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Alexandra Zapletalová, PhD.
Zhodnotnie produkčného potenciálu slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v rozsahu racionalizácie vybraných faktorov jej pestovania
May 2012Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Silvia Zsáková
Agroekologicko pestovateľská analýza pšenice letnej formy ozimnej na SHR Juraj Híreš
April 2019Displaying the final thesis
72.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Soňa Žabková
Vplyv zvyšujúcich sa dávok priemyselných hnojív na kvalitatívne zloženie hľúz ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)
May 2021Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress