Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Identifikačné číslo: 1436
Univerzitný e-mail: ivan.cerny [at] uniag.sk
 
docent - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)

          Projekty     Publikácie          Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Bačová
Aspekty pestovania slnečnice ročnej vplyvom aplikácie biologicky aktívnych látok
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Bačová
Biologicko technologická analýza pestovania zemiakov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Balát
Systémová analýza technológie pestovania repy cukrovej v Selekte Horné Chlebany
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Balát
Technologicko biologické aspekty pestovania repy cukrovej
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Zuzana Barantalová, PhD.
Hodnotenie vplyvu racionalizačných prvkov technológie pestovania slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) na vybrané produkčné a kvalitatívne parametre
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Erika Blštáková
Biologické, agroekologické a technologické podmienky pestovania kukurice siatej.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Blštáková
Technologický monitoring pestovanie kukurice siatej (Zea mays L.) v PD Špačince
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mgr. Igor Braniša
Vplyv rôznych agroekologických podmienok na potenciál úrody a kvality pšenice letnej (Triticum aestivum L.)
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Brejka
Biologicko technologická analýza pestovania zemiakov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Brejka
Biologicko - technologická analýza systému pestovania zemiakov na vybranom na PD Tatry Spišská Belá
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Marek Bruckner
Adaptácia rôznych hybridov kukurice siatej na agroekologické podmienky vybraného PD
január 2017
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Bruckner
Systematická analýza pestovania vybraných druhov olejnín
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Miroslava Černá
Agronomické hodnotenie pestovania kukurice siatej na zrno v PD Malženice
marec 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Černá
Analýza pôdnoklimatických a technologických podmienok pestovania kukurice siatej na zrno v PD Malženice
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jaroslav Černý
Vplyv biologického materiálu na úrodu zemiakových hľúz
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Iveta Čičová, PhD.
Monitoring genofondu láskavca (Amaranthus L.) a mrlíka čílskeho (Chenopodium quinoa Willd.), možnosti alternatívneho využitia produkcie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Vladimír Fedorčák
Analýza manažentu pestovania slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v poľnohospodárskom subjekte HATAFARM s. r. o.
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubica Franková Slováková
Komplexná analýza pestovania slnečnice ročnej v podmienkach SHR NAD Slovak Sokolovce
marec 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľubica Franková Slováková
Systémová analýza agroekologických,a technologických podmienok pestovania slnečnice ročnej
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Maroš Harag
Agrotechnické zhodnotenie pestovania pšenice letnej formy ozimnej na Agrospol - PPD Diviaky nad Nitricou
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Maroš Harag
Analýza produkcie hybridov kukurice siatej v agroekologických podmienkach PD Čakajovce a Dražovce
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Ivánek
Komplexná analýza pestovania pšenice letnej formy ozimnej na PD Radošovce
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Ivánek
Komplexná charakteristika pestovateľských a agroekologických podmienok pestovania pšenice letnej formy ozimnej
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marek Jankovič
Nepotravinárske využitie produkcie kapusty repkovej pravej
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Javor
Vplyv organizácie porastu a biologického materiálu na výšku úrody zemiakových hľúz
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Matúš Javor
Vplyv organizácie porastu zemiakov na výšku úrody hľúz
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Tomáš Jokala
Sója fazuľová vo vzťahu k racionálnej výžive ľudí
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Eva Kšiňanová
Systémová analýza pestovania kapusty repkovej pravej
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Monika Kúseková, PhD.
Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v podmienkach severnej časti stredného Ponitria
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šarlota Manová
Komplexná charakteristika technologického systému pestovania kapusty repkovej pravej na PDP Veľké Uherce
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ján Marek, PhD.
Hodnotenie produkčného potenciálu slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) vplyvom vybraných racionalizačných faktorov technológie pestovania
september 2020
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Martin Mátyás, PhD.
Zhodnotenie produkčného potenciálu slnečnice ročnej (Helianthus annuus, L.) vplyvom aplikácie biologicky aktívnych látok
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alena Mesárošová
Pestovateľská analýza repy cukrovej na poľnohospodárskom podniku Šintavan s r. o.
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ivan Miklovič
Agronomický monitoring technologického systému pestovania Triticum durum na PD Špačince
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ivan Miklovič
Technologicko biologické aspekty pestovania Triticum durum
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Nádaský
Agronomický monitoring pestovania repy cukrovej na PD Špačince
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Nádaský
Komplexná technologická charakteristika pestovania repy cukrovej na poľnohospodárskom družstve Špačince
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Onofrej
Biologicko - pestovateľská analýza pestovania zemiakov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Onofrej
Komplexná technologická analýza pestovania zemiakov na RD Plavnica
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dominika Petrechová
Vplyv biologicky aktívnych látok na úrodu a kvalitu slnečnice ročnej
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Andrea Polívková
Vplyv foliárnej aplikácie hnojív na úrodu a obsah tukov nažiek slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martina Pulščáková
Komplexný prieskum pestovania slnečnice ročnej
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Pulščáková
Úroda a kvalita slnečnice ročnej vplyvom aplikácie Alginitu a Unicumu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jaroslav Rajčáni
Biologicko technologická analýza pestovania slnečnice ročnej
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Rajčáni
Vplyv mimokoreňovej aplikácie živín a biologicky aktívnych látok na výsledné parametre úrody a kvality slnečnice ročnej
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jana Ružeková
Komplexná analýza pestovania slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) na poľnohospodárskom podniku Šenkvice
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Schusterová
Analýza pestovania repy cukrovej na poľnohospodárskom družstve Jaslovské Bohunice
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Ján Skopal
Posúdenie produkčného potenciálu hybridov slnečnice ročnej vplyvom vybraných faktorov pestovania (externá)
september 2023
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Adam Slebodník
Agroekologická a technologická charakteristika pestovania zemiakov v podniku SHR Hamráček
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Slopovská
Vplyv agroekologických a pestovateľských podmienok na úrodu kapusty repkovej pravej (Brassica napus L. conv. napus)“.
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Sokol
Úroda a kvalita slnečnice ročnej vplyvom aplikácie hnojiva Route a rastového stimulátora Sunagreen
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Adam Solčiansky
Vplyv foliárnej aplikácie stimulátorov rastu na vybrané nutričné parametre kukurice cukrovej (Zea mays L. var. saccharata Sturt.)
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tibor Staňo
Technologický postup pestovania pšenice letnej formy ozimnej na Agrodulov SHR
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Strigáč
Analýza technologického systému pestovania pšenice letnej formy ozimnej v poľnohospodárskom podniku Koľta
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Strigáč
Biologická, agroekologická a technologická analýza pestovania pšenice letnej formy ozimnej
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. et Ing. Dagmar Šargavá
Význam a obsah vitamínu C v rozsahu vybraných druhov poľných plodín
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. et Ing. Dagmar Šargavá
Zmeny stravovacích návykov stredoškolákov pod vplyvom odborného vzdelania
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Šéry
Komplexná biologicko technologická analýza systému pestovania repy cukrovej
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Šéry
Štruktúra odrôd repy cukrovej a ich vplyv na úrodu a technologickú kvalitu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Štadaniová
Agroekologická charakteristika pestovania pšenice letnej formy ozimnej na PD Devio Nové Sady.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Štadaniová
Komplexná technologická charakteristika pšenice letnej formy ozimnej
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Tichá
Vplyv Atoniku a Pentakeepu V na produkčné parametre repy cukrovej
apríl 2010
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikola Tomková
Analýza technologického systému pestovania slnečnice ročnej v poľnohospodárskom podniku W § V spol. r. o. Kolíňany
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Tomková
Biologicko technologická analýza pestovania slnečnice ročnej
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ivan Varečka, PhD.
Hodnotenie produkčného potenciálu slnečnice ročnej (Helianthus annnuss L.) vplyvom aplikácie biologicky aktívnych látok
september 2017
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Vargová
Komplexná agrotechnologická analýza pestovania repy cukrovej na PD Devio Nové Sady (Beta vulgaris L. prov. altissima Doell)
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Silvia Vargová
Komplexná technologická charakteristika pestovania repy cukrovej
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Vanda Vargová
Sortiment potravinárskych produktov pre vegansky spôsob života
marec 2021Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Vanda Vargová
Vegánstvo ako životný štýl súčasnej populácie
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Tomáš Vician
Formovanie produkčného procesu slnečnice ročnej prostredníctvom aplikácie stimulačne pôsobiacich látok (denná forma)
september 2023Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Alexandra Zapletalová, PhD.
Zhodnotnie produkčného potenciálu slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v rozsahu racionalizácie vybraných faktorov jej pestovania
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Silvia Zsáková
Agroekologicko pestovateľská analýza pšenice letnej formy ozimnej na SHR Juraj Híreš
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Silvia Zsáková
Agroekologicko technologická analýza pestovania kukurice siatej na SHR Juraj Híreš
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Soňa Žabková
Vplyv zvyšujúcich sa dávok priemyselných hnojív na kvalitatívne zloženie hľúz ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná