Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Identification number: 1436
University e-mail: ivan.cerny [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
dekanát - centrum - Faculty of Agrobiology and Food Resources
Vice-dean - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Biologická racionalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov čakanky obyčajnej, z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu klimatických zmien.I. ČernýVEGAsupervisor01/01/200612/31/2008
2 Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) a repy cukrovej (Beta vulgaris conv. altissima Doell.), s dôrazom kladeným na klimatické zmeny, optimalizáciu produkčného procesu, množstvo a kvalitu produkcie.I. ČernýVEGAsupervisor01/01/201312/31/2015
3 Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v podmienkach globálnej zmeny klímy.I. ČernýVEGAsupervisor01/01/200912/31/2011
4 Výskum a vývoj v spoločnosti SEEDSTAR spol. s r.o. s cieľom produkcie nových koncentrovaných roztokov antioxidantova mikrobiálnych látok využiteľných v potravinárskom, chemickom a farmaceutickom priemysleI. ČernýOP Výskum a inováciesupervisor02/01/201909/01/2021

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:in progresssubmitted
Inactive states:completedrejected