Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Identification number: 1441
University e-mail: vladimir.pacuta [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
Chief official - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Banáš
Agronomická analýza pestovania repy cukrovej na POD Abrahám
April 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Matej Banáš
Analýza pestovania repy cukrovej na PD Abrahám
May 2020Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Baranovičová
Technológia pestovania ovsa siateho
April 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Andrej Benyus
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku PoľnoBEGA s.r.o. Veľké Lovce
May 2021Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ferdinand Bodor
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej (Brassica napus conv. napus L.) na Agroris s.r.o. Rimavská Sobota
May 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ferdinand Bodor
Agronomický rozbor pestovania sóje na PD Agroris s.r.o. Rimavská Sobota
May 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oskár Brezovsky
Agronomická analýza pestovania pšenice tvrdej na PDP Horný Bar
May 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Oskár Brezovsky
Analýza pestovania olejnín na PDP Horný Bar
April 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Oskár Brezovsky
Variabilita úrod rôznych odrôd pšenice tvrdej (Triticum durum DESF.) v závislosti na meniacich sa klimatických podmienkach
September 2020Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mgr. Michal Cok
Agronomická analýza pestovania repy cukrovej na PD Jelšovce
April 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Mgr. Michal Cok
Rozbor pestovania repy cukrovej na podniku PD Jelšovce
May 2021Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Čižmáriková
Agronomický rozbor pestovania cukrovej repy na vybranom PP
May 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Júlia Dubanská
Zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej na RD Bukovina
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Fuska
Agronomicka analýza pestovania cukrovej repy na PD Devio Nové Sady
April 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Gerhát
Agronomická analýza pestovania repy cukrovej v PPD Výčapy - Opatovce
April 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Gerhát
Rozbor technológie pestovania repy cukrovej v PPD Výčapy - Opatovce
May 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Grausová
Cukor vo výžive ľudí a zvierat
April 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Herda
Produkcia repy cukrovej a význam cukrov vo výžive ľudí
May 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Tomáš Herda
Produkcia repy cukrovej a význam cukru vo výžive ľudí
April 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hroncová
Pestovanie olejnín na Agrotom s.r.o. Tomášovce a ich význam vo výžive ľudí
May 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžbeta Hurtíková
Agronomický rozbor pestovania cukrovej repy na PD Špačince
May 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Hurtoňová
Agronomický rozbor pestovania repy cukrovej v PP Rybárová farma (SHR)
May 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Hurtoňová
Hlavné agrotechnické opatrenia pri pestovaní repy cukrovej
April 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Chnápko
Analýza pestovania repy cukrovej v SPD Veselé
April 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Peter Christakov
Agronomická analýza pestovania ľanu siateho na podniku Družstvo AGROPLUS Prešov
April 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mgr. Peter Christakov
Technológia pestovania ľanu siateho
April 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Kabina
Agronomická analýza pestovania repy cukrovej na VPP Oponice
April 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ivana Kašičková, PhD.
Vplyv odrody a foliárnych bioprípravkov na kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie repy cukrovej
September 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktória Katonaová
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu repy cukrovej
April 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Lopuch
Agronomická analýza pestovania zemiakov na PD Spišské Bystré
April 2017Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Lopuch
Technológia pestovania zemiakov
April 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lukáš Macko
Technológia pestovania kapusty repkovej pravej
April 2021Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Renata Mráziková
Vplyv sacharidov na výživu ľudí a zvierat
May 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Mydlár
Agronomická analýza pestovania repy cukrovej na VPP Oponice
April 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Roman Nádaský, PhD.
Vplyv poveternostných podmienok a preparátov na báze biologicky aktívnych látok na produkciu a kvalitu repy cukrovej
May 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Nagy
Agronomický rozbor pestovania cukrovej repy na vybranom PP
May 2012Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tamás Nagy
Agronomický rozbor pestovania kukurice na zrno na PD Dolný Štál
April 2018Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Otajovič
Pestovanie kukurice siatej na osivo
April 2018Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tomáš Otajovič
Využitie listových hnojív pri pestovaní kukurice na osivo
May 2020Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Xénia Pálová
Agronomický rozbor pestovania cukrovej repy na vybranom PP
May 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Pánis
Technológia pestovania pšenice letnej f. ozimnej
June 2019Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrii Parkhomenko
Technológia pestovania repy cukrovej
June 2019Displaying the final thesis
43.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dávid Peškovič
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o
April 2021Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Peškovič
Technológia pestovania kapusty repkovej pravej
June 2019Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Pinček
Agronomická analýza pestovania hybridov kukurice siatej v rokoch 2014 a 2015 na Poľnohospodárskom družstve v Smoleniciach
April 2016Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Pinček
Technológia pestovania kukurice siatej
April 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Piroš
Agronomický rozbor pšenice na VPP Kolíňany
April 2018Displaying the final thesis
48.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Gabriela Psicová
Pestovanie kukurice siatej na zrno
June 2020Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Rašovský, PhD.
Tvorba úrody a kvality repy cukrovej
May 2013Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marek Rašovský, PhD.
Vplyv odrody, ročníka a biologicky aktívnych látok na produkciu a technologickú kvalitu repy cukrovej
September 2018Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Rašovský, PhD.
Využitie saturačných kalov v systéme pestovania repy cukrovej
April 2015Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Režo
Význam medu z hľadiska výživy ľudí
May 2016Displaying the final thesis
53.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Ján Sabovčík
Hodnotenie úrodového potenciálu pšenice letnej na RD Vysoká nad Uhom
May 2020Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roland Scholc
Využitie vybraných druhov obilnín vo výžive ľudí
May 2017Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lucia Šajbidorová, PhD.
Zhodnotenie produkcie a kvality repy cukrovej v závislosti na vybraných faktoroch
May 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Šanta
Agronomická analýza pestovania kukurice na zrno na PD Nižný Hrušov
April 2017Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Šanta
Agrotechnické zásady pestovania kukurice siatej
April 2015Displaying the final thesis
58.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Patrik Šimončík
Agronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR Šimončík
April 2021Displaying the final thesis
59.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Ivan Štarke
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku SHR Ing. Igor Štarke so sídlom v Leviciach
April 2020Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivan Štarke
Technológia pestovania kapusty repkovej pravej
May 2018Displaying the final thesis
61.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dominik Tarbaj
Agronomický rozbor pestovania kukurici siatej na siláž na podniku Tatra Agrolev s.r.o.
May 2020Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominik Tarbaj
Technológia pestovania pšenice letnej formy ozimnej
May 2018Displaying the final thesis
63.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jozef Viskupič
Technológia pestovania kapusty repkovej pravej
June 2020Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Zavadiaková
Med ako potravina a jeho využitie vo výžive ľudí
April 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress