Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Identifikačné číslo: 1441
Univerzitný e-mail: vladimir.pacuta [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
Vedúci pracoviska - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Banáš
Agronomická analýza pestovania repy cukrovej na POD Abrahám
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Matej Banáš
Analýza pestovania repy cukrovej na PD Abrahám
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Baranovičová
Technológia pestovania ovsa siateho
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Andrej Benyus
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku PoľnoBEGA s.r.o. Veľké Lovce
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ferdinand Bodor
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej (Brassica napus conv. napus L.) na Agroris s.r.o. Rimavská Sobota
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ferdinand Bodor
Agronomický rozbor pestovania sóje na PD Agroris s.r.o. Rimavská Sobota
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Oskár Brezovsky
Agronomická analýza pestovania pšenice tvrdej na PDP Horný Bar
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Oskár Brezovsky
Analýza pestovania olejnín na PDP Horný Bar
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Oskár Brezovsky
Variabilita úrod rôznych odrôd pšenice tvrdej (Triticum durum DESF.) v závislosti na meniacich sa klimatických podmienkach
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mgr. Michal Cok
Agronomická analýza pestovania repy cukrovej na PD Jelšovce
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Mgr. Michal Cok
Rozbor pestovania repy cukrovej na podniku PD Jelšovce
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Čižmáriková
Agronomický rozbor pestovania cukrovej repy na vybranom PP
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Júlia Dubanská
Zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej na RD Bukovina
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Fuska
Agronomicka analýza pestovania cukrovej repy na PD Devio Nové Sady
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Gerhát
Agronomická analýza pestovania repy cukrovej v PPD Výčapy - Opatovce
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Gerhát
Rozbor technológie pestovania repy cukrovej v PPD Výčapy - Opatovce
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvia Grausová
Cukor vo výžive ľudí a zvierat
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Herda
Produkcia repy cukrovej a význam cukrov vo výžive ľudí
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Tomáš Herda
Produkcia repy cukrovej a význam cukru vo výžive ľudí
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Hroncová
Pestovanie olejnín na Agrotom s.r.o. Tomášovce a ich význam vo výžive ľudí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alžbeta Hurtíková
Agronomický rozbor pestovania cukrovej repy na PD Špačince
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Hurtoňová
Agronomický rozbor pestovania repy cukrovej v PP Rybárová farma (SHR)
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Hurtoňová
Hlavné agrotechnické opatrenia pri pestovaní repy cukrovej
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Chnápko
Analýza pestovania repy cukrovej v SPD Veselé
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Peter Christakov
Agronomická analýza pestovania ľanu siateho na podniku Družstvo AGROPLUS Prešov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mgr. Peter Christakov
Technológia pestovania ľanu siateho
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Kabina
Agronomická analýza pestovania repy cukrovej na VPP Oponice
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ivana Kašičková, PhD.
Vplyv odrody a foliárnych bioprípravkov na kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie repy cukrovej
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktória Katonaová
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu repy cukrovej
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Lopuch
Agronomická analýza pestovania zemiakov na PD Spišské Bystré
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Lopuch
Technológia pestovania zemiakov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lukáš Macko
Technológia pestovania kapusty repkovej pravej
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Renata Mráziková
Vplyv sacharidov na výživu ľudí a zvierat
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Mydlár
Agronomická analýza pestovania repy cukrovej na VPP Oponice
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Roman Nádaský, PhD.
Vplyv poveternostných podmienok a preparátov na báze biologicky aktívnych látok na produkciu a kvalitu repy cukrovej
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Nagy
Agronomický rozbor pestovania cukrovej repy na vybranom PP
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tamás Nagy
Agronomický rozbor pestovania kukurice na zrno na PD Dolný Štál
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Otajovič
Pestovanie kukurice siatej na osivo
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Tomáš Otajovič
Využitie listových hnojív pri pestovaní kukurice na osivo
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Xénia Pálová
Agronomický rozbor pestovania cukrovej repy na vybranom PP
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dávid Pánis
Technológia pestovania pšenice letnej f. ozimnej
jún 2019Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrii Parkhomenko
Technológia pestovania repy cukrovej
jún 2019Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dávid Peškovič
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dávid Peškovič
Technológia pestovania kapusty repkovej pravej
jún 2019Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Pinček
Agronomická analýza pestovania hybridov kukurice siatej v rokoch 2014 a 2015 na Poľnohospodárskom družstve v Smoleniciach
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Pinček
Technológia pestovania kukurice siatej
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Piroš
Agronomický rozbor pšenice na VPP Kolíňany
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Gabriela Psicová
Pestovanie kukurice siatej na zrno
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Rašovský, PhD.
Tvorba úrody a kvality repy cukrovej
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Marek Rašovský, PhD.
Vplyv odrody, ročníka a biologicky aktívnych látok na produkciu a technologickú kvalitu repy cukrovej
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Rašovský, PhD.
Využitie saturačných kalov v systéme pestovania repy cukrovej
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Režo
Význam medu z hľadiska výživy ľudí
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Ján Sabovčík
Hodnotenie úrodového potenciálu pšenice letnej na RD Vysoká nad Uhom
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Roland Scholc
Využitie vybraných druhov obilnín vo výžive ľudí
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lucia Šajbidorová, PhD.
Zhodnotenie produkcie a kvality repy cukrovej v závislosti na vybraných faktoroch
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Šanta
Agronomická analýza pestovania kukurice na zrno na PD Nižný Hrušov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Šanta
Agrotechnické zásady pestovania kukurice siatej
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Patrik Šimončík
Agronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR Šimončík
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Ivan Štarke
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku SHR Ing. Igor Štarke so sídlom v Leviciach
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivan Štarke
Technológia pestovania kapusty repkovej pravej
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dominik Tarbaj
Agronomický rozbor pestovania kukurici siatej na siláž na podniku Tatra Agrolev s.r.o.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominik Tarbaj
Technológia pestovania pšenice letnej formy ozimnej
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jozef Viskupič
Technológia pestovania kapusty repkovej pravej
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniela Zavadiaková
Med ako potravina a jeho využitie vo výžive ľudí
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná