Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Identification number: 1441
University e-mail: vladimir.pacuta [at] uniag.sk
 

     
Lesson
     
     
Publications
     Bodies
     
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČ
Year
Details
1.Formation of yield and sugar content of sugar beet depending on soil tillage technologies
Černý, Ivan -- Pačuta, Vladimír -- Ernst, Dávid -- Zapletalová, Alexandra -- Marek, Ján -- Rašovský, Marek -- Gažo, Ján -- Šulík, Richard -- Bušo, Rastislav
Formovanie úrody a cukornatosti repy cukrovej v závislosti of rôznych technológií obrábania pôdy = Formation of yield and sugar content of sugar beet depending on soil tillage technologies. In Listy cukrovarnické a řepařské. 136, 7 (2020), p. 262--266. ISSN 1210-3306.
ADM
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020Details
2.
Influence of biostimulators, variety and cropping year on root yield, sugar content and polarized sugar yield of sugar beet
Pačuta, Vladimír -- Černý, Ivan -- Rašovský, Marek -- Pulkrábek, Josef -- Ernst, Dávid -- Buday, Miroslav
Vplyv biostimulátorov rastu, odrody a ročníka na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej = Influence of biostimulators, variety and cropping year on root yield, sugar content and polarized sugar yield of sugar beet. In Listy cukrovarnické a řepařské. 136, 3 (2020), p. 114--117. ISSN 1210-3306.
ADM
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
3.
Within-field variability of plant and canopy traits of sugar beet and their relation to individual root mass during harvest
Michalska-Klimczak, Beata -- Wyszyński, Zdzisław -- Pačuta, Vladimír -- Rašovský, Marek -- Brezovský, Oskár
Within-field variability of plant and canopy traits of sugar beet and their relation to individual root mass during harvest. In Plant, soil and environment. 66, 9 (2020), p. 437--445. ISSN 1214-1178.
ADC
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.