Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc.
Identification number: 1445
University e-mail: 1445 [at] is.uniag.sk
 
Professor CSc./PhD. - Department of Quality and Engineering Technologies (TF) - terminated

Contacts     Projects
     
Publications
     
Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michal Adamik, PhD.
Vplyv parametrov vysokorýchlostného obrábania na kvalitu obrobeného povrchu
September 2017
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Štefan Álló, PhD.
Optimalizácia nanášania kovových povlakov na súčiastky používané v automobilovom priemysle
May 2015
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Baráth
Meracie systémy pre vibrácie strojových skupín
April 2017
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Ľubomír Beláň, PhD.
Zlepšovanie kvality vyrábaného výrobku v ZF Slovakia, a.s. a jeho zavedenie do výrobného procesu
August 2017Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Bílik
Vplyv rezných podmienok na kvalitu obrobeného povchu pri rýchlostnom sústružení
March 2014Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Kristína Bolečková
Analýza čističiek odpadových vôd
April 2016Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zoltán Brhlik
Skúška kvality nanesených kovových vrstiev na častiach svetlometov
April 2014
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zoltán Brhlik
Vplyv posuvu pri rýchlostnom obrábaní na kvalitu obrobeného povrchu
April 2016
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Mária Budayová
Vplyv kvality obrobeného povrchu na nanášanie povlakov
March 2012
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Róbert Cimbalík
Systém manažérstva kvality vo vybranej organizácii
April 2014
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Róbert Cimbalík
Zlepšovanie kvality organizácie prostredníctvom monitorovania a merania spokojnosti zákazníkov
April 2016
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Miroslav Červený
Vibrácie v procese frézovania a možnosti ich eliminácie
April 2014Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslav Červený
Vplyv parametrov obrábania na spevnenie povrchu obrobku
April 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Richard Dudás
Hodnotenie nanesených povrchových vrstiev Zn a Zn-Ni podľa požiadaviek dodávateľa
May 2017
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Dudás
Metódy zisťovania kvality povrchu súčiastok nanášaných elektrochemickou metódou
May 2015
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Filip Gedaj
Stanovenie strednej životnosti nástrojov
April 2018
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Glenda
Rezné materiály aplikované v strojárstve
April 2012
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Glenda
Vplyv rezného nástroja na kvalitu sústruženej plochy
April 2014
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Tibor Glenda
Tvorba výrobných postupov pre technológie trieskového obrábania
April 2012
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tibor Glenda
Vplyv trenia na vlastnosti styčných plôch trecích uzlov
April 2014
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Hambalek
Vplyv rýchlosti obrábania na kvalitu obrobeného povrchu
April 2016
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Boris Chovanec
Vplyv tuhosti sústavy na kvalitu obrobeného povrchu
March 2012Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Jaržembovský
Spôsoby separácie tuhého komunálneho odpadu
May 2017
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Kabát
Vplyv reznej rýchlosti na drsnosť a vznik vibrácií pri čelnom frézovaní
April 2018
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Kasáleková
Vibrácie a ich využitie pri tvarovaní triesky v procese sústruženia
March 2014
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Karol Kiss
Porovnanie a zhodnotenie LED svietidiel
April 2015Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Kliner
Možnosti zlepšovania protipožiarnej ochrany objektov na základe skúsenosti Hasičského a Záchranného zboru v Dunajskej Strede
April 2015
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Kobza
Vplyv opotrebenia rezného nástroja na vibrácie pri trieskovom obrábaní
April 2017
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Kontra
Náklady na kvalitu a ich redukovanie vo vybranej organizácii
March 2013
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dušan Koroskovski
Vplyv rezných podmienok na stav obrobeného povrchu s chladením
April 2013
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Milan Matúš, PhD.
Optimalizácia geometrie rezného nástroja pri trieskovom obrábaní kalených súčiastok
May 2016
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Richard Mede
Využitie 3D meraní v modernej strojárskej výrobe
April 2015
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Rastislav Mikuš, PhD.
Modelovanie tribologických interakcií pri práci nástrojov v pôde
August 2014Displaying the final thesis
34.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Peter Rehák
Návrh budovania systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 vo vybranej strojárskej organizácii
March 2013
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslav Sabo
Metrologický systém vo vybranej organizácii
March 2013Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Sekera
Optimalizácia nanášania povrchových vrstiev chemicky upravených fosfátovaním
April 2015
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Sekera
Zhodnotenie povrchových vrstiev nanesených chrómovaním
March 2013
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Sliška
Odolnosť súčiastok pokovovaných Zn proti korózii
April 2015
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Sliška
Zhodnotenie povrchových vrstiev nanesených niklovaním
March 2013
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Struhár
Vplyv parametrov sústruženia na rozmery a povrch obrobku
April 2015
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Struhár
Skvalitnenie technického systému bezpečnosti vo vybranej organizácii
April 2014
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Šimko
Príprava povrchu trieskovým obrábaním pre nanesenie povrchových vrstiev nitridovaním
March 2012Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Šimko
Vplyv štruktúry práškových návarových materiálov na ich vlastnosti
April 2014Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Norbert Šimko
Hodnotenie nanesených povrchových vrstiev anodickou oxidáciou
April 2018Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Šlosár
Vplyv vibrácií nástroja na kvalitu obrobeného povrchu
April 2017
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktor Šrank
Vplyv hrúbky triesky na vznik vibracií pri čelnom frézovaní
April 2018
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktor Šrank
Vplyv povrchovej úpravy na životnosť súčiastok v automobilovom priemysle
April 2016
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktória Vandová
Kvalitatívne hodnotenie pri nanášaní Zn - Ni
March 2012Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Varsík
Informačná bezpečnosť vo vybranej organizácii
May 2014Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Vozár
Rezné materiály používané pri sústružení
March 2014
Displaying the final thesis
51.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Tomáš Vozár
Vplyv parametrov obrábania na rozmerovú presnosť obrobku
April 2016
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ferdinand Vrablec
Vplyv rezných podmienok na mechanizmus tvorby triesky
April 2018Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Zaujec
Odolnosť súčiastok pokovovaných Zn - Ni proti korózii
April 2015
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Zrubec
Hodnotenie nanášania povlakov metódou Zn a Zn-Ni
April 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress