Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Identification number: 1449
University e-mail: lubos.moravcik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Contacts     Lesson
     
          Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Jakub Čurik
Revitalizácia parku v mestskej časti Šaľa-Veča s aplikáciou priestorovej počítačovej grafiky.
May 2017Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miriama Dianová
Počítačové modelovanie a vizualizácia objektov v ZKA
June 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Greguš
Aplikácia terestrického laserového skenovania pri určovaní geometrických charakteristík stromov.
April 2016
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Janičák
Záhradno-architektonická regenerácia vnútroblokových priestorov
May 2020
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Kukurdík
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
May 2015Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Olena Lemak
Krajinno-architektonická štúdia mestského parku v Užhorode
May 2017
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Olena Lemak
Krajinno-architektonické a urbanistické riešenie revitalizácie mestského Parku víťazstva v Užhorode
April 2019
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Katalin Maga
Využitie UAV fotogrametrie pri riešení krajinno-architektonických úprav parku v Žiranoch
May 2017Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Novotný
Aplikácia terestrického laserového skenovania pri krajinno-architektonickej štúdii verejného priestoru v obci Čechynce
July 2017
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marián Novotný
Využitie terestrického laserového skenovania pri počítčovom modelovaní v záhradnej architektúre
May 2015Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kseniia Opanasenko
Krajinno-architektonické riešenie verejných priestorov na sídliskách
April 2019Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Martin Pikalík, PhD.
Aplikácia IT pri konceptuálnom modelovaní a hodnotyení vizuálnych impaktov na krajinu
June 2012
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Nikoleta Plechová
Počítačové modelovanie v záhradnej a krajinnej architektúre a statická a dynamická vizualizácia architektonického modelu
May 2011
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Eva Poláková
Modelovanie drevín s využitím počítačovej grafiky
May 2016
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jakub Šimjak
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
April 2013
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lukáš Štrba, PhD.
DATABÁZA DIGITÁLNYCH 3D-MODELOV OBJEKTOV KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V RÁMCI ZÁHRADNEJ A KRAJINNEJ ARCHITEKTÚRY.
May 2014
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lukáš Štrba, PhD.
Využitie laserového skenovania pri návrhu architektonických úprav Kollárovho námestia v Bratislave
May 2011
Displaying the final thesis
18.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Radko Vincúr
Určovanie geometrických a pevnostných charakteristík stromov z dát terestrického laserového skenovania.
September 2020
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radko Vincúr
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajiny
April 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress