Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Identifikační číslo: 1449
Univerzitní e-mail: lubos.moravcik [at] uniag.sk
 

Kontakty          Projekty     Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Počítačové modelovanie a vizualizácia objektov v ZKA
Autor:
Pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Počítačové modelovanie a vizualizácia objektov v ZKA
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá témou počítačového modelovania v záhradnej a krajinnej architektúre. Literárny prehľad pozostáva zo základnej charakteristiky počítačovej grafiky a jednotlivých oblastí, kde sa využíva. Počítačovú grafiku možno rozdeliť na dve základné skupiny 2D a 3D grafiku. V oblasti 3D grafiky je popísané textúrovanie a osvetľovanie potrebné na výslednú vizualizáciu renderovaného objektu. Taktiež je opísané samotné renderovanie ako aj softvéry vyvinuté pre záhradných a krajinných architektov a softvéry použité na tvorbu vlastného modelu. V časti vlastná práca popisujem postup vytvárania modelu. Súčasťou práce je analýza vegetácie vo vybranom území, ako aj analýza súčasného stavu a okolia, prevádzky, dopravnej situácie, a návrhová štúdia riešenia areálu.
Klíčová slova:
renderovanie, počítačová grafika, modelovanie, textúry, osvetlenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně