Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Identification number: 1449
University e-mail: lubos.moravcik [at] uniag.sk
 

     Lesson
     
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Computer Modeling and Visualization of Objects in Landscape Architecture
Written by (author):
Department: Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Počítačové modelovanie a vizualizácia objektov v ZKA
Summary:
Táto bakalárska práca sa zaoberá témou počítačového modelovania v záhradnej a krajinnej architektúre. Literárny prehľad pozostáva zo základnej charakteristiky počítačovej grafiky a jednotlivých oblastí, kde sa využíva. Počítačovú grafiku možno rozdeliť na dve základné skupiny 2D a 3D grafiku. V oblasti 3D grafiky je popísané textúrovanie a osvetľovanie potrebné na výslednú vizualizáciu renderovaného objektu. Taktiež je opísané samotné renderovanie ako aj softvéry vyvinuté pre záhradných a krajinných architektov a softvéry použité na tvorbu vlastného modelu. V časti vlastná práca popisujem postup vytvárania modelu. Súčasťou práce je analýza vegetácie vo vybranom území, ako aj analýza súčasného stavu a okolia, prevádzky, dopravnej situácie, a návrhová štúdia riešenia areálu.
Key words:
renderovanie, počítačová grafika, modelovanie, textúry, osvetlenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited