Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Identification number: 1449
University e-mail: lubos.moravcik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

     
     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
DIGITAL 3D-MODEL'S DATABASE OF THE CULTURAL HERITAGE OBJECTS WITHIN THE GARDEN AND LANDSCAPE ARCHITECTURE
Written by (author):
Department:
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent 1:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Opponent 2:prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Opponent 3:
Mgr. Roman Pavlačka, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
DATABÁZA DIGITÁLNYCH 3D-MODELOV OBJEKTOV KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V RÁMCI ZÁHRADNEJ A KRAJINNEJ ARCHITEKTÚRY.
Summary:
Dizertačná práca sa zaoberá problematikou tvorby, spracovania, editácie a prezentácie digitálnych objektov historickej zelene s použitím open source databázového systému WordPress a zásuvných plug in modulov. Na základe metodických manuálov získaných z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a optimalizácie postupov pre akvizíciu, spracovanie a prezentáciu digitálnych dát vybraných 411 záujmových objektov historickej zelene prakticky dokazuje funkčnosť navrhnutého prístupu k danej problematike.
Key words:historická zeleň, digitalizácia, laserové skenovanie, databáza, kultúrne dedičstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited