Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Identification number: 1449
University e-mail: lubos.moravcik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Contacts     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
The use of terrestrial laser scanning for computer modeling in garden architecture
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie terestrického laserového skenovania pri počítčovom modelovaní v záhradnej architektúre
Summary:3D grafika si v záhradnej a krajinnej architektúre nachádza čoraz väčšie uplatnenie. Postupom času s vývojom počítačovej technológie prišlo aj k významnému zdokonaľovaniu techník a technológií 3D modelovania. Využívanie laserových skenerov patrí medzi moderné techniky modelovania pre analytické účely a účely zhmotnenia vízií a návrhov. Práca sa zaoberá tvorbou a využitím 3D modelov v záhradnej a krajinnej architektúre. Konkrétnejšie sa zaoberá využitím terestrického laserového skenera LeicaP20 pri analýzach a návrhoch architektonických úprav Panteónu Slovenských Dejateľov v obci Čakajovce. Súčasťou práce je aj tvorba návrhu architektonických zmien a úprav námestia.
Key words:3D grafika, záhradná a krajinná architektúra, laserové skenovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited