Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Identifikační číslo: 1449
Univerzitní e-mail: lubos.moravcik [at] uniag.sk
 
docent - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Kontakty          
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Autor: Ing. Juraj Kukurdík
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Abstrakt:
Cieľom práce je poukázať na možnosti využitia blízkej fotogrametrie, terestrického laserového skenovania a GPS pri tvorbe návrhu v záhradnej a krajinnej architektúre alebo pre vedeckú činnosť v oblasti biotechniky zelene. Práca poukazuje na využitie jednotlivých metód na konkrétnych príkladoch a podáva prehľad o využití 3D modelov. Pomocou fotogrametrie sa vytvoria 3D modely rôznych prvkov, na ktorých je možné vykonávať následne merania. Výsledkom terestrického laserového skenovania a GPS merania je georeferencovaný 3D model vybraného územia, na základne ktorého je možné spracovať jednotlivé analýzy a návrh. V práci je porovnané meranie polohy drevín pomocou terestrického laserového skenera a GPS stanice. Význam práce spočíva v zavedení nových technológií do praxe za účelom zefektívnenia práce a získania kvalitnejších výstupov.
Klíčová slova:
Mestský park Nitra, krajinná architektúra, terestrické laserové skenovanie, blízka fotogrametria, GPS, mračno bodov, 3D grafika, CAD systémy, vizualizácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně