Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Identification number: 1449
University e-mail: lubos.moravcik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Application of terrestrial laser scanning with determining geometrical characteristics of trees
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Opponent:
Ing. Lukáš Štrba, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Aplikácia terestrického laserového skenovania pri určovaní geometrických charakteristík stromov.
Summary:
Zavádzanie moderných technológií je trend, ktorému sa krajinná a záhradná architektúra nevyhne. Laserová technológia diaľkového prieskumu, sa zdá byť sľubným nástrojom, ktorý môže poskytnúť dôležitý súbor informácií. Táto práca si kladie za cieľ definovať základné princípy využitia terestrického laserového skenovania (TLS) skenovacou jednotkou Leica ScanStation P20, metódy získavania a spracovania dát. Je popísaná podrobná klasifikácia typu skeneru, ktorý máme k dispozícií a definuje špecifickosti laserového skenera a priebeh skenovania. Aby bolo možné odhadnúť presnosť každého bodu prieskumu vykonaného laserovým senzorom, je potrebné zvážiť súbor charakteristík, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu údajov z použitého zariadenia. Dobrá znalosť rôznych zdrojov chýb a pochopenie vzťahov medzi nimi je potrebná ku kvantifikovaniu správnosti údajov.
Key words:
terestrické laserové skenovanie (TLS), CAD systémy, mračno bodov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited