Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Identification number: 1449
University e-mail: lubos.moravcik [at] uniag.sk
 

     
Lesson     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Aplication of specialized CAD systems in garden and landscape architecture
Written by (author):
Bc. Jakub Šimjak
Department: Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Summary:
Cieľom tejto práce je poukázať na možnosti, ktoré záhradným architektom ponúka rozhranie počítačového navrhovania. V prvej časti rozoberáme základné pojmy týkajúce sa počítačovej grafiky, ako sú rastrová a vektorová grafika. Ďalej popíšeme a vysvetlíme niektoré princípy a metódy využívané v 3D navrhovaní, ktorými sú Computer Aided Design (CAD), Building Information Model (BIM), Level of Detail (LOD). V ďalšej časti sa zameriame na niekoľko konkrétnych produktov, ktoré sú celkovo alebo formou nadstavby navrhnuté pre tvorbu krajinnej architektúry. Popíšeme ich vlastnosti a základné pricípy. Na produkte Vectorworks s jeho nadstavbou Landscape demonštrujeme výhody a nevýhody práce s objektovo orientovaným navrhovaním, vytvorením konkrétneho projektu vo forme štúdie, ktorého súčasťou budú vizualizácie.
Key words:
Vectorworks Landmark, CAD, BIM

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited