Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Identification number: 1449
University e-mail: lubos.moravcik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

     Lesson
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Application of Terrestrial Laser Scanning in Landscape Architectural Study of Public Space in Čechynce
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Zdenko Habán
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Aplikácia terestrického laserového skenovania pri krajinno-architektonickej štúdii verejného priestoru v obci Čechynce
Summary:
Trendom dnešnej doby je zavádzanie moderných technológií, záhradná a krajinná architektúra sa tomu nedokáže vyhnúť. Laserové skenovanie, sa zdá byť vhodným nástrojom, ktorý môže uľahčiť prácu záhradným architektom. Práca sa zaoberá základnými princípmi laserového skenovania (TLS) pomocou skenera Leica1ScanStation P20. Súčasťou práce je aj história skenovania a 3D tlačiarní. Konkrétnejšie sa zaoberá využitím terestrického1laserového skenera LeicaP20 pri analýzach a návrhoch architektonických úprav centrálneho námestia v obci Čechynce. 1Súčasťou práce je aj tvorba1návrhu1architektonických1zmien a úprav1námestia.
Key words:
terestrické laserové skenovanie (TLS), 3D grafika, mračno bodov (point clouds), záhradná a krajinná architektúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited