Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Identifikační číslo: 1449
Univerzitní e-mail: lubos.moravcik [at] uniag.sk
 

     
     
Projekty     Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Revitalizácia parku v mestskej časti Šaľa-Veča s aplikáciou priestorovej počítačovej grafiky.
Autor:
Bc. Jakub Čurik
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Oponent:
Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Revitalizácia parku v mestskej časti Šaľa-Veča s aplikáciou priestorovej počítačovej grafiky.
Abstrakt:
Úlohou tejto bakalárskej práce bolo získať poznatky o navrhovaní mestských parkov a aplikovať tieto poznatky pri tvorbe návrhu parku, ktorý sa nachádza na Pribinovom námestí v mestskej časti Šaľa - Veča. Pri navrhovaní tohto parku bolo dôležitou podmienkou prihliadať na požiadavky a potreby obyvateľov tejto mestskej časti. V literárnom prehľade je vysvetlený vzťah človeka a mesta a akú dôležitú úlohu v tomto vzťahu zohráva príroda v podobe mestských parkov, ktoré sú nevyhnutnou a neodmysliteľnousúčasťou miest. Nasleduje stručný prehľad základných informácií o mestských parkoch, o faktoroch a základných funkciách, ktoré by mali plniť. Taktiež sú v tejto časti bakalárskej práce popísané dva významné parky, ktoré sa na území Slovenskej republiky nachádzajú a to konkrétne Medická záhrada a Sad Janka Kráľa. Oba tieto parky sa nachádzajú v meste Bratislava. Následne bolozrealizované vypracovanie terénnych prieskumov, ktorých výstupmi boli analyzačné výkresy a taktiež analýza drevín, ktoré sa v tomto parku nachádzajú. Ďalším krokom bolo vypracovanievýkresov širších vzťahov, ktoré hovoria o vzťahu riešeného územia s okolím a s celým mestom. Po ukončení týchto častí nasleduje vytváranie návrhu, ktorého úlohou bolo upraviť park tak, aby si získal pozornosť obyvateľov mestskej časti a aby sa stal priestorom pre trávenie voľného času, ktorý budú vyhľadávať. Záverom práce bolo vypracovanie virtuálneho modelu návrhu a z neho vytvorenie vizualizácií vytvoreného návrhu.
Klíčová slova:
revitalizácia, mestský park, vizualizácia, mestská časť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně