Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Identifikační číslo: 1449
Univerzitní e-mail: lubos.moravcik [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výuka
     
Projekty     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Využitie UAV fotogrametrie pri riešení krajinno-architektonických úprav parku v Žiranoch
Autor:
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:
RNDr. Anna Čičmancová
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Využitie UAV fotogrametrie pri riešení krajinno-architektonických úprav parku v Žiranoch
Abstrakt:
Maga Katalin: Využitie UAV fotogrametrie pri riešení krajinno-architektonických úprav parku v Žiranoch, Bakalárska práca, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD., Nitra, 2017 Cieľom záverečnej práce je poukázať na nové, moderné metódy leteckej fotogrametrie, ktoré môžu byť využité pri riešení krajinno-architektonických úprav daného priestoru. Výhodou týchto moderných metód je časová efektivita a presnosť zberu dát. V krajinnej a záhradnej architektúre aplikovatelnosť metód UAV fotogrametrie je veľmi široká. Vyhotovené podklady (ortofotomapa, 3D model územia) boli použité pri analýz riešeného územia, pri navrhovaní, taktiež aj pri inventarizácií drevín.
Klíčová slova:
letecká fotogrametria, UAV, krajinno-architektonické úpravy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně