Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Identification number: 1449
University e-mail: lubos.moravcik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Contacts
     
Lesson
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Landscape-Architectural Regeneration of Inner Courtyards Areas
Written by (author): Bc. Peter Janičák
Department:
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Opponent:
Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Záhradno-architektonická regenerácia vnútroblokových priestorov
Summary:
Problematika regenerácie vnútroblokov je na Slovensku len v zárodkoch a bude to chcieť čas aby sme sa dostali na úroveň okolitých štátov. V literárnom prehľade sa nachádza vysvetlenie základných pojmov ktorých sa bakalárska práca dotýka. V ďalšej kapitole sa práca zameriava na charakteristiku vnútroblokov. Nato nadväzujú referenčné príklady zo Slovenska aj zahraničia, sumarizácia, problematika a východiská pri regenerácií aj tvorbe vnútroblokových priestorov. Ďalšia časť práce sa venuje analýzam riešeného územia v obytnej zóne Wilsonovo nábrežie a popisuje metodiku inventarizácie drevín, z ktorej čerpajú ďalšie analýzy, ako analýza súčasného stavu, vegetačná analýza, urbanistická štruktúra a atď.
Key words:
vnútroblok, regenerácia, vegetácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited