Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Identifikační číslo: 1449
Univerzitní e-mail: lubos.moravcik [at] uniag.sk
 
docent - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

     
     
Projekty
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Krajinno-architektonické riešenie verejných priestorov na sídliskách
Autor: Ing. Kseniia Opanasenko
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Krajinno-architektonické riešenie verejných priestorov na sídliskách
Abstrakt:Názov pre prácu – "Krajinno-architektonické riešenie verejných priestorov na sídliskách" – sme zvolili práve preto, že považujeme za relevantné a v súčasnosti potrebné z hľadiska zlepšenia kvality životných podmienok v rámci obytných súborov. Predmetom projektu je časť obytnej zóny – Chrenová I v meste Nitra. V prvej kapitole sme sa zamerali na všeobecné informácie o vnutroblokovej zelené, ako aj o moderných prístupoch a trendoch v jej tvorbe. Cieľom práce bolo zhodnotiť súčasný stav územia a dendrologickú štruktúru vnútorného bloku v sídlisku Chrenová I v Nitre. Tretia časť poskytuje referenčné materiály a techniky používané pri analýze územia. V analýze tohto areálu sa zameriavame na popis jej súčasného stavu z hľadiska dopravy, funkčno-priestorových vzťahov, vegetačného zloženia. V štvrtej časti sa popisuje o použitie modernej počítačovej grafiky pri priestorovom modelovaní pre tvorbu krajinno-architektonického návrhu dotvorenia verejných priestorov zelene v prostredí sídliska. V práci je prezentovaná analýza grafických možností rôznych počítačových programov (grafického softvéru) pre akvizíciu krajinno-architektonického modelu. Okrem toho, sa popisuje, ako sme vyvinuli priestorový počítačový model s integrovaním objektov záhradnej a krajinnej architektúry. Pri spracovanie komplexného projektu bola venovaná pozornosť vytvoreniu harmonického priestoru, ktorý podľa svojich požiadaviek spĺňa funkcie obydlia (bytové funkcie) a poskytuje možnosť stráviť voľný čas všetkým vekovým skupinám obyvateľstva nielen tohto bloku, ale aj širokej verejnosti. Na konci práce sú poskytované všeobecné zistenia diplomovej práce a zoznam informačných zdrojov. Kľúčové slová: inventarizácia drevín, verejná zeleň, obytný súbor, vnútroblok.
Klíčová slova:
inventarizácia drevín, verejná zeleň, obytný súbor, vnútroblok

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně