Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
Identification number: 1450
University e-mail: stefan.pogran [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Tomáš Adamík
Šírenie vlhkosti v stavebných konštrukciách
April 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Adamík
Šírenie vlhkosti v stavebných konštrukciách
May 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Pavol Berec
Analýza bezpečnosti pri výrobe náhradných dielov
May 2020Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Bíro
Manažérstvo kvality v stavebnej organizácii
May 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ladislav Brath
Vnútorné rozvody budov
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Čakajda
Radón v obytných budovách
May 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šimon Čentéš
Systém manažérstva kvality a riadenia BOZP vo vybranej organizácii
May 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gergely Čerko
Chladenie výrobných priestorov
April 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Juraj Čulák
Sanácia vlhkého muriva
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Debnár
Pomocné a energetické objekty fariem pre živočíšnu výrobu
May 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Ďuriš
Cyklistické chodníky vo vidieckej krajine
April 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Fajnor
Návrh zabezpečovacieho systému vo vybranom objekte
May 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dušan Galia
Hospodárne vykurovanie budov
April 2020Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dušan Galia
Vykurovanie výrobných priestorov
April 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marcel Gál
Ustajňovacie objekty rodinných fariem
May 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Garaj
Distribúcia tepla v budovách
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Garaj
Riešenie elektroinštalácie pri zmene účelu využitia budovy
May 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľudovít Gráf
Výstavba autonómnych nízkoenergetických obytných budov vo vidieckej krajine
April 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Gráf
Porovnanie kvalitatívnych vlastností zatepľovacích systémov budov
April 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Habiňák
Stavebná fyzika drevostavieb
May 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Horňaček
Požiarne zabezpečenie poľnohospodárskych objektov
April 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Horňaček
Stavebno-konštrukčné riešenie objektov pre skladovanie suchých objemových krmív
May 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Adam Horník
Posúdenie kvality vnútorného prostredia vybraného podniku
May 2020Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Hudec
Požiarna bezpečnosť budov
May 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Hudec
Zatepľovanie budov
May 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Beata Hudzovičová
Adaptácia a dostavba vidieckych budov
May 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beata Hudzovičová
Cenové mapy nehnutelností
April 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Ivan
Tieniaca technika
April 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Jaroška
Obalový plášť nízkoenergetických budov
May 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Juhás
Riešenie štúdie súboru stavieb určených pre chov hospdárskych zvierat
May 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Juhás
Sanácia obalových plášťov výrobných budov
April 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Karandušovský
Žumpy a domové čistiarne odpadových vôd
May 2014Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Kleštinec
Tvorba vnútorného prostredia výrobných objektov
May 2011Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Kristína Kopcová
Posúdenie bezpečnosti a rizík vo výrobnej organizácii
April 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Korchán
Požiarna bezpečnosť pri výrobných procesoch
April 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Košťál
Posudzovanie kvality vnútorného prostredia budov
April 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Marianna Križanová
Zásady navrhovania nízkoenergetických a pasívnych domov
April 2016Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marianna Križanová
Zásady navrhovania nízkoenergetických a pasívnych domov
May 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Kulíšek
Nízkoenergetické drevostavby
May 2015Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Kulíšek
Progresívne systémy zateplovania budov
April 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Kutňanský
Progresívne systémy vykurovania obytných budov
April 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Lehocký
Teplotechnický návrh rekonštrukcie obalového plášťa budovy
May 2015Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Lukáč
Analýza vykurovacích systémov vo vybranom výrobnom podniku
May 2018Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mário Lukáč
Rozbor tepelných ziskov budov
April 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Štefan Lužbeťák, PhD.
Interakcia kvality vnútorného prostredia a riešenia obalových plášťov ustajňovacích objektov
August 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Majiroš
Aplikácia integrovaných manažérskych systémov vo vybranom výrobnom podniku
May 2018Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Majtánová
Zemné výmenníky tepla
May 2012Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eduard Matajs
Vykurovanie halových objektov
May 2012Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Matúš
Analýza kvality vnútorného prostredia vybraného výrobného podniku
May 2018Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Matúš
Rozbor parametrov určujúcich kvalitu vnútorného prostredia výrobných objektov
April 2016Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erik Mesároš
Posúdenie tepelnotechnických vlastností rekonštruovanej budovy
April 2013Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Mesároš
Šírenie vlhkosti v stavebnej konštrukcii
May 2015Displaying the final thesis
53.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martin Mihalov
Tepelnotechnické vlastnosti obalových plášťov výrobných objektov
May 2012Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Michlo
Cloniace prvky otvorov
May 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Patrik Michlo
Cloniace prvky otvorov
May 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adrián Moravčík
Silnoprúdové zariadenia vo výrobných budovách
May 2012Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Némethová
Šírenie tepla v stavebnej konštrukcii
May 2015Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Odvarka
Porovnanie alternatívnych riešení obvodových plášťov nízkoenergetických budov
May 2016Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Palovčík
Technické zariadenia nízkoenergetických budov
May 2015Displaying the final thesis
60.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Zuzana Sitárová
Kvalita prostredia vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2020Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tímea Szabóová, PhD.
Energetický audit halových objektov
August 2013Displaying the final thesis
62.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Peter Šimon
Posúdenie spôsobilosti výrobného procesu
May 2020Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Šimora
Analýza vetracích systémov vo vybranom výrobnom podniku
May 2018Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Šimora
Rozbor tepelných strát budov vedením
April 2016Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Šindolár
Návrh technického riešenia "inteligentnej budovy"
April 2011Displaying the final thesis
66.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Matej Šutka
Analýza kvality vnútorného prostredia budov
May 2016Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Šutka
Analýza kvality vnútorného prostredia budov
May 2016Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Šutka
Tepelná pohoda v obytnom a pracovnom prostredí
May 2014Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marian Tvrdoň
Stabilizácia cestného telesa
May 2012Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Vedrödy
Nízkonákladové vidiecke domy
May 2015Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Vörös
Kvalita vnútorného prostredia nízkoenergetických budov
May 2012Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Henrieta Zemáneková
Sanácia staticky porušených základových pásov
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress