Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identification number: 1451
University e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

     
Lesson
     
Projects
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominik Barantal
Návrh programového vybavenia testera pružných materiálov
April 2017
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominik Barantal
Realizácia programového vybavenia testera pevnosti materiálov
April 2019
Displaying the final thesis
3.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Ľubomír Beňo
Realizácia priemyselnej komunikačnej siete v potravinárskom priemysle
April 2013
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Bíro
Multifunčný bezpečnostný modul pre elektrické zariadenia
May 2015
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Boďo
Návrh a realizácia meracieho zariadenia na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy na báze procesora ARM mikrokontrolérov
May 2013Displaying the final thesis
6.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Matúš Boďo
Návrh a realizácia meracieho zariadenia na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy na báze procesora ARM mokrokontrolérov
April 2013
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Boďo
Návrh meracieho zariadenia na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy na základe procesora ARM Luminary
May 2011
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Denis Bogár
Návrh a realizácia horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
April 2021
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Maroš Bojňanský
Návrh technického vybavenia testera pružných materiálov
April 2017Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Maroš Bojňanský
Realizácia technického vybavenia testera pevnosti materiálov
April 2019
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Vladimír Bóna
Návrh a realizácia zariadenia na monitorovanie včelstva
April 2021Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Bohumír Brachtýr, PhD.
Optimalizácia využitia nízkopotenciálnych zdrojov energie
September 2013
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Norbert Brath
Možnosti návrhu zariadenia na meranie vodivosti a vlhkosti pôdy
April 2017Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Cabánek
Realizácia meracieho systému na infiltráciu pôdy
April 2018
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Alternatívne spôsoby navigácie autonómnych mobilných robotov v poľnohospodárstve
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Čačik
Návrh a realizácia kontaktného a bezkontaktného meracieho systému hĺbky vodných nádrží
April 2018
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adam Čačik
Využitie snímačov merania vzdialenosti na navigáciu mobilných robotov
April 2016Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivan Čaládi
Metódy merania vlhkosti a vodivosti pôdy
May 2015
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Čič
Návrh a realizácia programového vybavenia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
May 2017Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Čič
Princípy merania vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
April 2015Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Daniš
Návrh a realizácia programového vybavenia na automatické meranie odporových snímačov teploty v autorizovanom pracovisku
April 2013
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Danko
Návrh a realizácia programového vybavenia na meranie penetrometrického odporu pôdy
May 2017
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Danko
Vlastnosti súčasnej meracej techniky na penetrometrické vyhodnotenie vlastností pôdy
April 2015
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. Ľubomír Devát
Návrh a realizácia riadiaceho systému na spracovanie kalov na ČOV
April 2020
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Ďuráček
Realizácia modulového systému na mikrokontrolérovú stavebnicu EX30
April 2013
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Róbert Ďuráček
Trendy vývoja mikropočítačových vstavaných systémov v oblasti komerčného a priemyselného využitia
May 2011
Displaying the final thesis
27.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Tomáš Ďúran
Návrh meracieho modulu analógových signálov ako súčasť mikroprocesorovej stavebnice EX30
April 2017
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Andrej Frank
Návrh riadenia výrobnej linky guľových kĺbov v automobilovom priemysle
April 2018
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Frank
Projekt a realizácia riadenia výrobnej linky guľových kĺbov v stanici kontroly čapov
April 2020
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Fukas
Návrh a realizácia inovovaného meracieho systému INSTRON
May 2013
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Karol Fülöp
Zariadenia na meranie a vyhodnocovanie fyzikálno-mechanických vlastností pôdy
April 2013
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Gábriš
Modul A/D a D/A prevodníkov ako súčasť mikroprocesorovej stavebnice EX30
May 2011
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Homola
Programové vybavenie zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov pomocou lankových snímačov
April 2020Displaying the final thesis
34.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Mário Káčer
Realizácia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
April 2021Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Kazán
Využitie a vlastnosti autonómnych mobilných robotov poľnohospodárstve
April 2012
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Patrik Kišš
Realizácia riadiacej jednotky na pokročilý závlahový systém
April 2018
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Gabriel Klotton
Návrh a simulácia vysielacej časti obvodov merača teploty v depozičnom reaktore
April 2014
Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Gabriel Klotton
Návrh obvodov transformátora na spínaný zdroj merača teploty depozičného reaktora
April 2016
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriel Koller
Využitie akcelerometra na meranie účinnosti tlmenia vibrácií
April 2016
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Koutný
Návrh automatického lisovania automobilového komponentu
April 2016
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Kurek
Možnosti bezdrôtového prenosu v priemyselných aplikáciách
May 2012
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jakub Kurek
Návrh programového vybavenia inovovaného meracieho systému INSTRON
April 2014Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Labaj
Implementácia kamerového snímača do PLC systému na kontrolu presnej pozície nánosu lepidla
April 2019
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Labaj
Návrh integrácie kamerového snímača do automatizovaného systému riadeného pomocou PLC
April 2016Displaying the final thesis
45.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Jakub Lacina
Návrh a realizácia analyzátora sériovej komunikácie RS232C
April 2021
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Marek Laktiš
Meracie metódy a zariadenia na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
April 2019
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Roman Lipták
Automatický systém regulácie osvetlenia v spoločných priestoroch budov
December 2010
Displaying the final thesis
48.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Dušan Marko
Vplyv riadiacich algoritmov na spotrebu mobilného robota
September 2022
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Matuška
Adaptívne riadenie CNC obrábacích strojov
April 2018Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Branislav Matuška
Riadenie periférnych obvodov CNC zariadení
April 2016
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vojtech Nemethy
Prehľad a využitie meracích metód a zariadení na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
April 2014
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Nevlaha
Meranie výšky hladiny sypkých materiálov v zásobníkoch
December 2010
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Daniel Pešek
Meranie parametrov štruktúrovaných kabelážnych systémov v potravinárskom priemysle podľa ISO/IEC 11801:2002
May 2012
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Petrus
Zníženie energetickej náročnosti v prevádzke výroby čajov
April 2018
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dávid Poprac
Adaptívne riadenie extrúznej linky
April 2018
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dávid Poprac
Automatizácia procesu ohýbania hliníkových profilov
April 2020
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Pucher
Automatizované spracovanie skenovaných údajov s využitím optického rozoznávania znakov
April 2019
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Erik Segíň
Návrh automatického triedenia malých automobilových komponentov pomocou pneumaticky ovládanej linky
April 2019Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Staník
Možnosti inovácie meracieho systému INSTRON
April 2013
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Staník
Návrh a realizácia programového vybavenia meracieho systému INSTRON
April 2015Displaying the final thesis
61.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Peter Staník
Návrh a realizácia programového vybavenia meracieho systému INSTRON
May 2015
Displaying the final thesis
62.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Michal Stašek
Návrh pracoviska s DSP mikrokontrolérom na analýzu a spracovanie meracích signálov
April 2014
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Stašek
Súčasné DSP mikrokontroléry pri analýze a spracovaní meracích signálov
April 2012
Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Svrček
Návrh a realizácia meracieho systému vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
May 2015
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Svrček
Využitie a vlastnosti malých autonómnych mobilných robotov v poľnohospodárstve
April 2013
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Šichta
Softvér na riadenie generátora Gwinstek GFG-3015
April 2016
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Implementácia autonómnych mobilných robotov v poľnohospodárstve
May 2012Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ladislav Tóth, PhD.
Algoritmy autonómnych mobilných robotov v kolíznych situáciách
September 2016Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marek Tulipán
Návrh a realizácia zariadenia na modernizáciu priecestných zabezpečovacích systémov
May 2017
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Tulipán
Návrh modernizácie priecestných zabezpečovacích systémov
May 2015
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Lukáš Vacho, PhD.
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
September 2019
Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Vacho, PhD.
Návrh navigačného systému malého autonómneho robota pomocou analýzy obrazu
May 2015
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lukáš Vacho, PhD.
Princípy navigačných systémov malých mobilných robotov pomocou analýzy obrazu
April 2013
Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Záň
Návrh stavebnice EX45 s mikrokontrolérom C8051F340 na pedagogické účely
April 2020
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lukáš Židík
Využitie elektroniky v prevádzke spaľovacieho motora
April 2011
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress