Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

     
     
Projekty
     
Publikácie     Orgány     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominik Barantal
Návrh programového vybavenia testera pružných materiálov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Barantal
Realizácia programového vybavenia testera pevnosti materiálov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Ľubomír Beňo
Realizácia priemyselnej komunikačnej siete v potravinárskom priemysle
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Bíro
Multifunčný bezpečnostný modul pre elektrické zariadenia
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matúš Boďo
Návrh a realizácia meracieho zariadenia na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy na báze procesora ARM mikrokontrolérov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Ing. Matúš Boďo
Návrh a realizácia meracieho zariadenia na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy na báze procesora ARM mokrokontrolérov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Boďo
Návrh meracieho zariadenia na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy na základe procesora ARM Luminary
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Denis Bogár
Návrh a realizácia horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Maroš Bojňanský
Návrh technického vybavenia testera pružných materiálov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Bojňanský
Realizácia technického vybavenia testera pevnosti materiálov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Vladimír Bóna
Návrh a realizácia zariadenia na monitorovanie včelstva
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Bohumír Brachtýr, PhD.
Optimalizácia využitia nízkopotenciálnych zdrojov energie
september 2013
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Norbert Brath
Možnosti návrhu zariadenia na meranie vodivosti a vlhkosti pôdy
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jakub Cabánek
Realizácia meracieho systému na infiltráciu pôdy
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Alternatívne spôsoby navigácie autonómnych mobilných robotov v poľnohospodárstve
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Čačik
Návrh a realizácia kontaktného a bezkontaktného meracieho systému hĺbky vodných nádrží
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Adam Čačik
Využitie snímačov merania vzdialenosti na navigáciu mobilných robotov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivan Čaládi
Metódy merania vlhkosti a vodivosti pôdy
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Čič
Návrh a realizácia programového vybavenia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Čič
Princípy merania vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Daniš
Návrh a realizácia programového vybavenia na automatické meranie odporových snímačov teploty v autorizovanom pracovisku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Danko
Návrh a realizácia programového vybavenia na meranie penetrometrického odporu pôdy
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Matej Danko
Vlastnosti súčasnej meracej techniky na penetrometrické vyhodnotenie vlastností pôdy
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Ľubomír Devát
Návrh a realizácia riadiaceho systému na spracovanie kalov na ČOV
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Róbert Ďuráček
Realizácia modulového systému na mikrokontrolérovú stavebnicu EX30
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Róbert Ďuráček
Trendy vývoja mikropočítačových vstavaných systémov v oblasti komerčného a priemyselného využitia
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Tomáš Ďúran
Návrh meracieho modulu analógových signálov ako súčasť mikroprocesorovej stavebnice EX30
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Frank
Návrh riadenia výrobnej linky guľových kĺbov v automobilovom priemysle
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Frank
Projekt a realizácia riadenia výrobnej linky guľových kĺbov v stanici kontroly čapov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Fukas
Návrh a realizácia inovovaného meracieho systému INSTRON
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Karol Fülöp
Zariadenia na meranie a vyhodnocovanie fyzikálno-mechanických vlastností pôdy
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jozef Gábriš
Modul A/D a D/A prevodníkov ako súčasť mikroprocesorovej stavebnice EX30
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Homola
Programové vybavenie zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov pomocou lankových snímačov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Mário Káčer
Realizácia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Kazán
Využitie a vlastnosti autonómnych mobilných robotov poľnohospodárstve
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Kišš
Realizácia riadiacej jednotky na pokročilý závlahový systém
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Gabriel Klotton
Návrh a simulácia vysielacej časti obvodov merača teploty v depozičnom reaktore
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Gabriel Klotton
Návrh obvodov transformátora na spínaný zdroj merača teploty depozičného reaktora
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriel Koller
Využitie akcelerometra na meranie účinnosti tlmenia vibrácií
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Koutný
Návrh automatického lisovania automobilového komponentu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Kurek
Možnosti bezdrôtového prenosu v priemyselných aplikáciách
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Kurek
Návrh programového vybavenia inovovaného meracieho systému INSTRON
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslav Labaj
Implementácia kamerového snímača do PLC systému na kontrolu presnej pozície nánosu lepidla
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Labaj
Návrh integrácie kamerového snímača do automatizovaného systému riadeného pomocou PLC
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Jakub Lacina
Návrh a realizácia analyzátora sériovej komunikácie RS232C
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Laktiš
Meracie metódy a zariadenia na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Lipták
Automatický systém regulácie osvetlenia v spoločných priestoroch budov
december 2010
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Dušan Marko
Vplyv riadiacich algoritmov na spotrebu mobilného robota
september 2022
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Branislav Matuška
Adaptívne riadenie CNC obrábacích strojov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Matuška
Riadenie periférnych obvodov CNC zariadení
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vojtech Nemethy
Prehľad a využitie meracích metód a zariadení na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Nevlaha
Meranie výšky hladiny sypkých materiálov v zásobníkoch
december 2010
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Pešek
Meranie parametrov štruktúrovaných kabelážnych systémov v potravinárskom priemysle podľa ISO/IEC 11801:2002
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lukáš Petrus
Zníženie energetickej náročnosti v prevádzke výroby čajov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Poprac
Adaptívne riadenie extrúznej linky
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dávid Poprac
Automatizácia procesu ohýbania hliníkových profilov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Róbert Pucher
Automatizované spracovanie skenovaných údajov s využitím optického rozoznávania znakov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Erik Segíň
Návrh automatického triedenia malých automobilových komponentov pomocou pneumaticky ovládanej linky
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Peter Staník
Možnosti inovácie meracieho systému INSTRON
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Staník
Návrh a realizácia programového vybavenia meracieho systému INSTRON
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Peter Staník
Návrh a realizácia programového vybavenia meracieho systému INSTRON
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Michal Stašek
Návrh pracoviska s DSP mikrokontrolérom na analýzu a spracovanie meracích signálov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Stašek
Súčasné DSP mikrokontroléry pri analýze a spracovaní meracích signálov
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Svrček
Návrh a realizácia meracieho systému vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Svrček
Využitie a vlastnosti malých autonómnych mobilných robotov v poľnohospodárstve
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomír Šichta
Softvér na riadenie generátora Gwinstek GFG-3015
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Implementácia autonómnych mobilných robotov v poľnohospodárstve
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ladislav Tóth, PhD.
Algoritmy autonómnych mobilných robotov v kolíznych situáciách
september 2016
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marek Tulipán
Návrh a realizácia zariadenia na modernizáciu priecestných zabezpečovacích systémov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Tulipán
Návrh modernizácie priecestných zabezpečovacích systémov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Lukáš Vacho, PhD.
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Vacho, PhD.
Návrh navigačného systému malého autonómneho robota pomocou analýzy obrazu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Vacho, PhD.
Princípy navigačných systémov malých mobilných robotov pomocou analýzy obrazu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Záň
Návrh stavebnice EX45 s mikrokontrolérom C8051F340 na pedagogické účely
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Židík
Využitie elektroniky v prevádzke spaľovacieho motora
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná