Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba               Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Implementácia autonómnych mobilných robotov v poľnohospodárstve
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
Oponent 3:Ing. Marián Amrich, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Implementácia autonómnych mobilných robotov v poľnohospodárstve
Abstrakt:Téma sa zaoberá využitím poznatkov z oblasti mobilnej robotiky, navigácie a regulácie. Využívajú sa moderné metódy autonómnej navigácie, určovania presnej polohy a metódy navádzania robota na polohovo orientovaný pracovný úkon v oblasti poľnohospodárskej praxi bez podpory systému GPS. Autonómne mobilné roboty sú praktickou alternatívou pre vykonávanie rôznych špecifických úkonov v poľnohospodárskej praxi. Autonómny robot môže za určitých okolností eliminovať alebo úplne nahradiť prítomnosť ľudského faktora v špecifických oblastiach poľnohospodárstva s cieľom odbremeniť človeka od monotónnej práce a práce v rizikovom prostredí. Dôsledkom úspešného riešenia je znižovanie nepriaznivých dopadov chemických látok a fyzikálnych postupov používaných v poľnohospodárstve na obsluhu. Okrem uvedených výhod ponúka úspešné zvládnutie riešenia aj úspory energií, chemických prostriedkov, čoho sekundárnym dôsledkom je zvyšovanie ekológie poľnohospodárskej činnosti.
Kľúčové slová:
mobilná robotika, navigácia, absolútna navigácia, optická navigácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene