Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

     Výučba
     
Projekty          
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Meranie parametrov štruktúrovaných kabelážnych systémov v potravinárskom priemysle podľa ISO/IEC 11801:2002
Autor:
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Rodný
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Meranie parametrov štruktúrovaných kabelážnych systémov v potravinárskom priemysle podľa ISO/IEC 11801:2002
Abstrakt:V dnešnej dobe sa bez informačných technológií nezaobíde žiadne odvetvie priemyslu, výroby, obchodu či administratívy. IT technológie dokážu vo veľkej miere optimalizovať výrobné procesy. Poskytujú šetrenie ľudských, finančných aj technologických zdrojov spojením všetkých nezávislých častí nevyhnutných na chod podniku. V potravinárskej výrobe existujú špecifiká, s ktorými sa v niektorých iných odvetviach nestretávame, preto je nevyhnuté na ne prihliadať aj pri navrhovaní lokálnych sietí. Cieľom tejto práce je zistiť, či súčasná dátová sieť vyhovuje potrebám užívateľa a zároveň spĺňa požiadavky stanovené v ISO/IEC 11801:2002. Prínosom práce je kontrola riešenia realizovaného kabelážneho systému, a poukázanie na správne budovanie LAN v mäsopriemysle.
Kľúčové slová:
štruktúrovaný kabelážny systém, potravinársky priemysel, lokálna počítačová sieť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene