Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identification number: 1451
University e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Use and Properties of Small Autonomous Mobile Robots in Agriculture
Written by (author): Ing. Martin Svrček
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Opponent:Ing. Roman Gašparík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie a vlastnosti malých autonómnych mobilných robotov v poľnohospodárstve
Summary:Predkladaná práca pojednáva o využití a vlastnostiach malých autonómnych robotov v poľnohospodárstve. Pojem autonómny definuje robota ako samostatného, ktorý nepotrebuje obsluhu človeka. Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky je venovaný rozdeleniu robotov z hľadiska skúmaných parametrov a konštrukcii robotov. Vo výsledkoch práce sa pojednáva o robotoch využívaných pri chove dobytka a o robotoch, ktoré sú konštruované ako prototypy a ešte nie sú v sériovej výrobe. Ďalej sa práca zaoberá robotickými kosačkami trávnikov a ich využitím v poľnohospodárskej praxi. Vo výsledkoch práce sú porovnávané parametre kosačiek rôznych výrobcov, tak aby bolo možné dokázať mieru závislosti funkčnosti a kvality týchto zariadení vzhľadom k ich cene.
Key words:autonómny robot, robotika , kosačka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited