Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie a vlastnosti malých autonómnych mobilných robotov v poľnohospodárstve
Autor: Ing. Martin Svrček
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:Ing. Roman Gašparík
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie a vlastnosti malých autonómnych mobilných robotov v poľnohospodárstve
Abstrakt:Predkladaná práca pojednáva o využití a vlastnostiach malých autonómnych robotov v poľnohospodárstve. Pojem autonómny definuje robota ako samostatného, ktorý nepotrebuje obsluhu človeka. Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky je venovaný rozdeleniu robotov z hľadiska skúmaných parametrov a konštrukcii robotov. Vo výsledkoch práce sa pojednáva o robotoch využívaných pri chove dobytka a o robotoch, ktoré sú konštruované ako prototypy a ešte nie sú v sériovej výrobe. Ďalej sa práca zaoberá robotickými kosačkami trávnikov a ich využitím v poľnohospodárskej praxi. Vo výsledkoch práce sú porovnávané parametre kosačiek rôznych výrobcov, tak aby bolo možné dokázať mieru závislosti funkčnosti a kvality týchto zariadení vzhľadom k ich cene.
Kľúčové slová:autonómny robot, robotika , kosačka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene