Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty               Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Prehľad a využitie meracích metód a zariadení na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Autor:
Ing. Vojtech Nemethy
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:
Ing. Vlastimil Malý, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Prehľad a využitie meracích metód a zariadení na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Abstrakt:
Pôda je súčasťou ľudstva odjakživa a sprevádza ho hlavne pri poľnohospodárskej výrobe. Má veľmi veľa vlastností, ktoré sa delia na fyzikálne, mechanické, biologické. Penetračná metóda je metóda, ktorá umožňuje merať pomocou penetrometrov odpor pôdy. Penetrometre sú rôznej konštrukcie a rôznych vyhotovení a uplatňujú sa v nich snímacie zariadenia, ktoré pracujú na rozličných princípoch. Meranie odporu pôdy pomáha zistiť zhutnenosť pôdy, a tým navrhnúť vhodné stroje pre obrábanie danej pôdy a pestovanie vhodnej plodiny. Práca je rozdelená do viacerých častí. Na začiatku práce sú popísané vlastnosti pôdy a zloženie pôdy. Neskôr je rozpísaná problematika tykajúca sa vývoju penetrometrov ich zloženia a použitia. Cieľom je podať prehľad vlastností nových penetrometrov používaných v súčasnosti. Podrobnejšie sa zamerať na vertikálne penetrometre a porovnať ich technické vlastnosti, spôsoby vyhodnocovania.
Kľúčové slová:
pôda, pôdny odpor, penetračné metódy, penetrometer

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene