Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identification number: 1451
University e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Proposal and Simulation of Transmitting Parts of the Termometer´s Circuit in the Deposit Reactor
Written by (author): Bc. Gabriel Klotton
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Opponent:Ing. Mário Kotlár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a simulácia vysielacej časti obvodov merača teploty v depozičnom reaktore
Summary:Nosnou témou práce je analyzovať hlavné nedostatky HF CVD (hot filament chemical vapour deposition) reaktora. Najdôležitejšou úlohou je navrhnúť riešenie problému merania teploty substrátu v HF CVD reaktore a simulovanie možných obvodových riešení, ktoré by viedli k optimalizácii teploty, jedného z hlavných technologických parametrov pri syntéze a depozícii uhlíkových nanorúrok. Hlavným výsledkom práce je návrh možného riešenia realizácie funkčného merača teploty substrátu, pomocou ktorého sa dosiahne správny proces depozície nanorúrok. Tieto nanorúrky sú v dnešnej dobe využiteľné v mnohých priemyselných odvetviach, akými sú automobilový, elektrotechnický, energetický priemysel alebo poľnohospodárstvo, medicína a iné.
Key words:merač teploty, nanorúrky, HF CVD reaktor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited