Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a simulácia vysielacej časti obvodov merača teploty v depozičnom reaktore
Autor: Bc. Gabriel Klotton
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:Ing. Mário Kotlár, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a simulácia vysielacej časti obvodov merača teploty v depozičnom reaktore
Abstrakt:Nosnou témou práce je analyzovať hlavné nedostatky HF CVD (hot filament chemical vapour deposition) reaktora. Najdôležitejšou úlohou je navrhnúť riešenie problému merania teploty substrátu v HF CVD reaktore a simulovanie možných obvodových riešení, ktoré by viedli k optimalizácii teploty, jedného z hlavných technologických parametrov pri syntéze a depozícii uhlíkových nanorúrok. Hlavným výsledkom práce je návrh možného riešenia realizácie funkčného merača teploty substrátu, pomocou ktorého sa dosiahne správny proces depozície nanorúrok. Tieto nanorúrky sú v dnešnej dobe využiteľné v mnohých priemyselných odvetviach, akými sú automobilový, elektrotechnický, energetický priemysel alebo poľnohospodárstvo, medicína a iné.
Kľúčové slová:merač teploty, nanorúrky, HF CVD reaktor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene