Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh a realizácia inovovaného meracieho systému INSTRON
Autor:
Ing. Marek Fukas
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:
doc. RNDr. Michal Munk, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia inovovaného meracieho systému INSTRON
Abstrakt:Instron je zariadenie, ktoré je celosvetovo používané v rôznych oblastiach hospodárstva. Používa sa na meranie pevnosti materiálov. Práca sa zaoberá vytvorením programového vybavenia meracieho systému Instron a jeho zapojením cez prevodník v zariadení IS10 do počítača pomocou sériového rozhrania. Na test komunikácie so zariadením sa použil softvér Terminal v1.9b. Na naprogramovanie ovládacieho softvéru na meranie, kalibráciu a interpretáciu nameraných údajov do tabuľky a grafu bolo použité prostredie Microsoft Visual Basic 2010 Express. Export nameraných hodnôt je do Microsoft Excel pre možné neskoršie použitie údajov. Predpokladané využitie systému je vo výskumnej činnosti alebo pedagogickej praxi.
Kľúčové slová:
Instron, visual basic, programove vybavenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene