Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia programového vybavenia na automatické meranie odporových snímačov teploty v autorizovanom pracovisku
Autor: Ing. Peter Daniš
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:Ing. Peter Packa
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia programového vybavenia na automatické meranie odporových snímačov teploty v autorizovanom pracovisku
Abstrakt:Práca je zameraná na zjednodušenie overenia odporových snímačov teploty k meračom tepla a na meranie väčšieho počtu snímačov teploty v autorizovanom pracovisku. V prehľade o súčasnom stave riešenej problematiky práca poukazuje na používané meracie zariadenia a meradlá v metrológii, popis výpočtu neistôt merania, popis sériovej komunikácie RS-232 a programovacieho jazyka Microsoft Visual Basic 6.0. Cieľom práce je zaviesť automatické meranie odporových snímačov teploty v autorizovanom pracovisku, ktorý povedie k zvýšenému počtu overenia meradiel, k jednoduchému vyhodnoteniu nameraných chýb a výpočtu neistôt merania. V práci je realizovaný postup na overovanie odporových snímačov teploty v autorizovanom pracovisku a vytvorenie programu pre automatické meranie odporových snímačov teploty pomocou programovacieho jazyka Microsoft Visual Basic 6.0. Výsledkom práce je protokol o skúške s nameranými hodnotami skúšaného odporového snímača teploty s vyjadrením výsledku merania za pomoci vyhodnocovacieho programu Meranie teplomerov.
Kľúčové slová:Visual Basic, metrológia, odporové snímače teploty, neistota merania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene