Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

          
     
Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Realizácia modulového systému na mikrokontrolérovú stavebnicu EX30
Autor: Ing. Róbert Ďuráček
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Realizácia modulového systému na mikrokontrolérovú stavebnicu EX30
Abstrakt:Novým a neustále popredným trendom pri realizácii zberu informácií je využívanie inteligentných senzorových snímačov, ktoré komunikujú s vyhodnocovacou, alebo riadiacou jednotkou. Najväčšou výhodou navrhovaného modulu je prepojenie analógových a číslicových prvkov do jedného celku, čo umožňuje naraz využiť výhody oboch prístupov. Realizovaný modul je dobrým príkladom nových implementačných trendov vo viacúrovňových meracích, diagnostických a riadiacich systémoch. Cieľom diplomovej práce je zrealizovať ultrazvukový senzor na mikrokontrolérovú stavebnicu EX30. Diplomová práca pozostáva z dvoch častí. V prvej časti boli vymedzené základné pojmy súvisiace s danou problematikou, ako napríklad historický vývoj mikrokontrolérov a mikropočítačov, čo predstavuje mikrokontrolér a mikropočítač, aké sú komponenty a vlastnosti mikrokontroléra, a na záver komunikačné rozhranie. Druhá časť bola venovaná návrhu modulu, teda mikrokontrolérovej stavebnici, na ktorej bol zostrojený ultrazvukový snímač. Po teoretickom návrhu a celkovej schémy zariadenia nasledovalo konfigurovanie použitého mikroprocesora c8051F330. Modul bol realizovaný, boli odskúšané jednotlivé časti funkčného vzoru a vyhodnotené základné technické údaje. Ultrazvukový snímač, ktorý bo, súčasťou návrhu, má široké využitie v priemysle, v poľnohospodárstve a nakoniec aj v škole ako učebná pomôcka.
Kľúčové slová:
mikrokontrolér, mikropočítač, ultrazvukový snímač, mikrokontrolérová stavebnica, mikroprocesor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene